Vánoční hoboj Viléma Veverky

Nejlepší český a mezinárodně uznávaný hobojista Vilém Veverka se již od počátku své kariéry věnuje hudbě od baroka po současnost a má již řadu skladeb psaných přímo pro něho. Dlouholeté zkušenosti a znalost soudobé hudební řeči vedla před časem Viléma Veverku k založení ansámblu Ultimate W Band, s nímž prezentuje svébytná zpracování klasických skladeb art rockově i současná díla určená jeho mistrovské hře na hoboj a komorní ansámbl, sdílející stejné přístupy k hudbě. Podobně jako on sám střídá koncerty klasické hudby a koncerty s Ultimate W Band, vycházejí podobně jeho nahrávky, k nimž se nově přidává Christmas Album.

Jak Vilém Veverka uvádí v bookletu, myšlenku na vánoční album dlouho zvažoval, až se rozhodl připravit nahrávku, pod níž by se „mohl podepsat“ dramaturgicky i provedením, přičemž určující zůstane příjemná vánoční atmosféra. Ultimate W Band, s nímž hobojista mnohokrát vystoupil se skladbami klasiků podaných v současném zvuku a tempu, je základem výběru. Dramaturgie se opírá právě o klasiku v průběhu staletí, ale zazní také koledy zpívané sopranistkami Patricií Janečkovou a Adélou Řehořovou, dlouholetou spolupráci s harfistkou Kateřinou Englichovou zúročilo zařazení skladeb právě pro tento nástroj. Nejprve byl zvolen Antonio Vivaldi a jeho Čtvero ročních dob – Zima, která Vánoce předznamenává a v průběhu nahrávky se ozvou všechny tři věty skladby. Nadýchnutá, emocionálně naplněná a vyvážená I. věta barokní skladby zaujme technickou brilancí a důrazem na výraz sólového hoboje, který zde perfektně ovládl původní houslový part. Bachova melodie upravená Charlesem Gounodem (1818–93) jako často uváděná Ave Maria zahájila s nádherně zpěvným hobojem a jemným doprovodem v prostém důvěrném tónu a předala sólo hezky znělému hlasu sopranistky Patricie Janečkové, která vyzpívala modlitbu s precizní intonací.

Klasik 20. století Astor Piazzolla (1921–92) a jeho Inverno Porteno dává hoboji prostor rozverností a hravostí, jenž s plným doprovodem stále kraluje i v melodii připomínající vánoční rozjímání. Samuel Barber (1910–81) v Adagiu nabídl hoboji překrásnou, ale velmi náročnou melodii s legatem sahajícím od volného středového rejstříku až k závratným výškám s přirozenou plynulostí, přirozeností a krásou tónu, jehož je schopen pouze špičkový interpret. Suverénní doprovod a zpěvnost neutuchající melodické linky je až závratná. John Francis Wade (1711–86) je dnes připomínán především ve známém Adeste fideles, které zní v podání Viléma Veverky a jeho Ultimate W Band s barokní noblesou a vznešeností, bez nadbytečných fines či okázalosti klene nádherný hoboj s ansámblem působivý chorálový part. Ukrajinská koleda Ščedryk známá spíše pod názvem Carol of the Bells je hezky svižnou melodií s chorovodovým základem s humorem a veselím. Mladá začínající sopranistka Adéla Řehořová zazpívala originální text s pěknou barvou a přirozenou polohou hlasu, v deklamaci i pěveckých sekvencích potěší smyslem pro žert a radost.

[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=ultoj1RD1zg[/spvideo]

Zima Antonia Vivaldiho se vrací ve II. větě, v němž nechybí výborné cembalo Martina Hyblera. Barokní vyznění koresponduje s moderní instrumentací a preciznost zůstává stálou devizou. Franz Xaver Gruber (1787–1863) je dnes synonymem pro celosvětově nejznámější koledu Tichá noc; zkušený hlas Patricie Janečkové s vypracovaným doprovodem Ultimate W Bandem dodal jemné něžné písni náležité vyznění. John Rutter (1945) psal sborovou koledu Angel’s Carol v 80. letech 20. století s použitím biblického poselství Lukášova Evangelia. Hoboj Viléma Veverky a harfa Kateřiny Englichové dodávají půvabné melodii plnost a hloubku výrazu, oba vycházejí z autorské úpravy písně pro harfu a sbor, jež končí prosvětleným klidem a pokojem. Také Piazzollova Ave Maria chce připomenout nadcházející vánoční čas, melodii typickou pro tohoto skladatele nevšedních harmonických a rytmických postupů přednáší hobojista s působivou ušlechtilostí. Housle přebírají roli s jemností, jímavostí a oba nástroje kouzlí Piazzollovu zpěvnou linku s mistrným podáním a vkladem. Naše koledy připomíná nejhranější Chtíc, aby spal raně barokního skladatele Adama Michny z Otradovic (cca 1600–76). Sopránové sólo Patricie Janečkové se opírá o propracovaný a citlivý doprovod a dodává písni nádech každoročního očekávání Ježíška; ansámbl zde zvláště vyniká ve výborné úpravě staré hudby. Johann Sebastian Bach a jeho Pastorale F dur BWV 590 s melodií známou jako Aria zní na koncertech často – hoboj přednáší své sólo s procítěným doprovodem a i přes tolikrát slyšenou melodii je Aria obdivuhodně svěží.

Z odkazu Georga Friedricha Händela zazní proslulá árie Ombra mai fu s barokní plnokrevností, v níž hoboj doslova svítí a hudebníci si společně užívají velkolepost Händelovy instrumentace. Významný ukrajinský skladatel Myroslav Skoryk (1938–2020) zanechal mnoho skladeb a jeho Melodia bývá označována jako „duchovní hymna Ukrajiny“. V podání Viléma Veverky a jeho Ultimate W Band se dostalo této nevšedně laděné hudbě se zajímavou strukturou hlubokého porozumění se zvýrazněním temnějších poloh. Poté následuje Vivaldiho Zima III. větou s hobojem vyšperkovaným staccaty a barokním perfekcionismem v doprovodu i s překrásným ztišením a závěr strhl opět hoboj k závratnému finále. Skvostný Vivaldi v současném zvuku!

Martin Hybler (1977), skladatel a klavírista, dlouholetý souputník Viléma Veverky jako interpret i autor, splnil výtečně zadání kompozice s vánočním tématem – jeho Tenkrát na Štědrý den lehce parafrázuje nejznámější české koledy v útržcích, a především dává prostor hoboji k niternému sólovému vyjádření všech nadějí, které s Vánocemi spojujeme. Ultimate W Band pěkně prokreslil doprovodné sekvence a Kateřina Englichová opět zářila s vynikající harfou. Poslední skladba Ave Maria Antonína Dvořáka je autentickou modlitbou plnou nadějí a korunuje celou nahrávku. Záměr podat známé i méně známé skladby s maximálním účinkem nového zpracování ve výsostné interpretaci se Vilému Veverkovi a jeho nejbližšímu spolupracovníkovi Martinu Hyblerovi spolu s produkcí Matouše Vlčinského skutečně zdařil.


Christmas Album

Vilém Veverka – hoboj, Patricia Janečková a Adéla Řehořová – soprán, Kateřina Englichová – harfa, Ultimate W Band (Jana Kubánková, Anna Veverková, Karel Untermüller, Lukáš Polák, Ondřej Štajnochr, Martin Hybler, Tomáš Hobzek). Úpravy: Martin Hybler, Jiří Kabát, Vít Chudý a Wolfgang Renz. Produkce: Vilém Veverka a Matouš Vlčinský. Text: Č, A. Nahráno: 14.–16. 5. 2022, Studio Domovina, Praha. Vydáno: 2022. TT: 59:22. DDD stereo. 1 CD Supraphon SU 4316-2.

Sdílet článek: