čtvrtek, 17. leden 2019

Úcta, oddanost a vroucnost Písně písní v podání Cappelly Mariana

Napsal(a) 

Vokální soubor Cappella Mariana vydal u příležitosti svého desátého výročí nahrávku na téma starozákonní Písně písní. Umělecký vedoucí souboru Vojtěch Semerád nakombinoval pro tuto příležitost program, v němž vedle sebe stojí Palestrinova vycizelovaná polyfonně-homofonní technika, myšlenkové bohatství Josquina Despreze a moteta burgundských autorů, kteří v návaznosti na Josquina připravili palestrinovské syntéze ideální zdroj inspirace. Nutno říci, že dramaturgie snímku je velmi zdařilá, uvádí například dvě odlišná zpracování textu Quam pulchra est (od Palestriny a Nicolase Gomberta), a především postupně krásně graduje až ke slavnému Josquinovu motetu Ave Maria…Virgo serena a Gombertově kompozičně košatému Magnificat Sexti et Primi Toni.

Cappella Mariana v pánském pětičlenném složení představuje všechna moteta jako živé, emocemi nabité skladby, odlišuje od sebe renesanční styly tak, aby z mnohdy komplikované polyfonní struktury vystupovala jednotlivá slova nebo hlasy podle hudební logiky, přičemž obecně tíhne spíše k rozvážnějším tempům podobně jako třeba Tallis Scholars. Horní linku vynáší měkce se linoucí kontratenor Daniela Elgersmy, vnitřní hlasy si mezi sebou předávají příjemně znějící tenory Vojtěcha Semeráda a Tomáše Lajtkepa, s nimiž se bezchybně pojí sametový baryton Tomáše Krále i poněkud výraznější bas Jaromíra Noska. Atmosféra celé nahrávky, již protagonisté věnovali „všem ženám, které změnily naše životy“, je podřízena úctě, oddanosti a vroucnosti. To vše výtečně vrcholí v již zmíněných skladbách Josquina a Gomberta.

Podíváme-li se na interpretaci detailněji, některé sympatické nápady, kupříkladu křehčí pojetí moteta Nigra sum sed formosa Jeana Lhéritiera bych se nebála více zvýraznit. Uším lahodí slyšet plné, mužné hlasy v sytějších odstínech, podle mého názoru by se ale někdy hodilo zvolit také o něco jemnější nuance a barvy zvláště v závěrečných taktech stmelit do kompaktnějšího tvaru. Vznikly by tím větší kontrasty a celkový výsledek by byl pak ještě plastičtější, naléhavější. Na jednu stranu není, myslím, nutné očekávat od každého souboru renesanční vokální hudby, že se bude snažit napodobit lehkost a šarm Hilliard Ensemble, na druhou stranu není možná od věci nechat se jimi inspirovat, protože právě ona lehkost někdy napomůže nám, posluchačům, lépe partituře porozumět. Do třetice je třeba dodat, že zde mluvíme o mikrodetailech, jejichž absence dělí nahrávku od pomyslné hudební dokonalosti. Cappella Mariana připravila milý hudební počin, jenž stojí za to, abychom mu věnovali pozornost.

Cappella Mariana (Daniel Elgersma – kontratenor, Votěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí, Tomáš Lajtkep – tenor, Tomáš Král – baryton, Jaromír Nosek – bas. Text: A, F, N, Č. Nahráno: La Chapelle de Romay, Paray-le-Monial, 8/2017. Vydáno: 2018. TT: 54:04. 1 CD Et’Cetera KTC 1602.

Dina Šnejdarová

Hudbě se věnuje přibližně od svých pěti let. Postupně prošla školením klavír-varhany-cembalo-dirigování-liturgická praxe-základy zpěvu a muzikologie (FF UK), souběžně s tím se řadu let věnovala klasickému baletu pod vedením nezapomenutelné Dagmar Špryslové a krátce též scénickému tanci (Vysokoškolský umělecký soubor, dnes Taneční centrum Praha). Její „hudební mámou“ se stala pedagožka Alena Kuklová, rodačka z Poličky, díky níž neztratila radost z hudby a přibližně v devíti letech objevila tvorbu 20. století, zejména Bohuslava Martinů a Bély Bartóka. Za průnik do hudebně-analytického myšlení vděčí varhanici Miroslavě Svobodové, za překonání obav z improvizace Jitce Chaloupkové (Konzervatoř České Budějovice). V muzikologii se soustředila na hudbu starších období. Pracovala jako zástupkyně šéfredaktora Harmonie, spolupracovnice ČRo Vltava, editorka koncertních programů FOK, knihovnice Hudebního oddělení NK ČR. V současné době se věnuje vzdělávání svých dvou dcer a hudební publicistice (Harmonie, Czech Music Quaterly, FOK, Česká filharmonie, Pražské jaro), provozuje též autorský Dinin nevyvážený blog (dinasnejdar.blogspot.cz). Jejím nej- autorem je již od dětství Johann Sebastian Bach.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.