Trojice litevských hudebnic se na novém kompletu DG schází u hudby Raminty Šerkšnytė

Tři mladé protagonistky kompletu CD a DVD – dirigentky Mirga Gražinytė-Tyla a Giedrė Šlekytė a skladatelka Raminta Šerkšnytė – jsou jen vrcholkem ledovce pozoruhodně vysoké koncentrace litevských umělkyň, které se dokázaly výrazně prosadit na současné mezinárodní hudební scéně. Všechny tři hudebnice se mi shodou okolností podařilo „zachytit“ hned na počátku jejich uměleckých drah, poštěstilo se mi s nimi také pracovně setkat a následně jsem s obdivem sledoval, jak rychle se jejich kariéry rozvíjejí: první uvedená je již čtvrtým rokem šéfdirigentkou Symfonického orchestru města Birmingham, druhá jde v jejích stopách, prezentujíc se u kvalitních evropských těles, konečně třetí si v Litvě i zahraničí vybudovala pověst renomované skladatelky.

Nejširšího povědomí z nich dosud dosáhla Mirga Gražinytė-Tyla, a tak je logické, že právě z jejího jména je učiněn hlavní prodejní tahák kompletu – na obalu je od ostatních barevně odlišeno a váže se k němu i výřez z obrazu nazvaného Ticho (litevsky Tyla), jehož autorem je symbolistní malíř a zakladatel litevské národní hudby Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Na DVD je pak Gražinytė-Tyla představena bezmála hodinovým portrétem Going for the Impossible režisérky Daniely Schmidt-Langelsové, který ji zachycuje jako cílevědomého a houževnatého člověka, jenž si šel za svým snem, ví, co chce, dokáže to předat hudebníkům v orchestru, přesvědčit je o správnosti svých vizí; záběry ze zkoušek, koncertů a zákulisí jsou proloženy výpověďmi dirigentky, orchestrálních hudebníků a dalších osobností z hudební branže (Gidon Kremer, ředitel birminghamského orchestru Stephen Maddock) či vzpomínkami rodičů a babičky.

[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=T_uKae9c6io[/spvideo]

Osobně však za mnohem přínosnější část kompletu považuji audio CD, na němž je poměr příspěvků tria litevských hudebnic víceméně vyvážený. Obsahuje tři díla Šerkšnytė, z nichž dvě kratší pro smyčcový orchestr – Píseň letního slunovratu (Vasarvidžio giesmė, 2009) a De profundis (1998) – natočila Gražinytė-Tyla spolu s Kremeratou Baltikou; třetí skladbou je půlhodinové oratorium Písně západu a východu slunce (Saulėlydžio ir aušros giesmės, 2007), na jehož nahrávce se pod taktovkou Šlekytė podíleli pěvečtí sólisté Lina Dambrauskaitė, Justina Gringytė, Tomas Povilionis a Nerijus Masevičius, sbor Jauna muzika a Litevský národní symfonický orchestr.

Možnost srovnání raného díla Šerkšnytė (De profundis bylo její bakalářskou prací – nebývale zralou! – na vilniuské hudební akademii) s dvěma pozdějšími skladbami naznačuje, že styl této skladatelky neprošel zásadním vývojem (což potvrzují i jiná její díla): vychází z romantismu, je ovšem pevně ukotven v současné době; reflektuje směry a kompoziční techniky celého 20. století, ale vyhýbá se experimentům; je tradiční, nikoli však tradicionalistický. A především – je opojně čistý. Romantismus Šerkšnytė má filozoficko-symbolický podtext, nezřídka i mystické vyznění – v tom zjevně navazuje na Čiurlionisův odkaz –, a vůbec tak nepřekvapí, že jako textovou předlohu pro kompozici Písní západu a východu slunce skladatelka zvolila litevské překlady básní Rabíndranátha Thákura, bengálského filozofa a literáta zvlášť oblíbeného mezi pozdněromantickými skladateli přelomu 19. a 20. století. Výmluvné jsou v tomto ohledu i inspirační zdroje obou děl pro smyčce. Provedení jsou výborná, vystihují romantického ducha skladeb a podtrhují cit Šerkšnytė pro barvitou instrumentaci i pro práci s vokální složkou.

Z produkce Deutsche Grammophon jsem v posledních letech rozpačitý; slavný label, který dlouho (ať se nám to líbí nebo ne) určoval trendy v klasické hudbě, jako by najednou tápal v tom, čím se profilovat. Tímto titulem si však u mě částečně napravil reputaci, byť předpokládám, že významnou roli tu sehrála iniciativa vilniuského Litevského hudebního informačního centra, které se na vydání kompletu podílelo a jehož dlouhodobé zdravě dravé aktivity už nejednou napomohly dostat litevskou hudbu do současného světového kontextu.

Lina Dambrauskaitė / soprán, Justina Gringytė / mezzosoprán, Tomas Povilionis / tenor, Nerijus Masevičius / basbaryton, Sbor města Vilniusu Jauna muzika, Vaclovas Augustinas / umělecký vedoucí, Litevský národní symfonický orchestr, Kremerata Baltica, Mirga Gražinytė-Tyla, Giedrė Šlekytė / dirigentka. Text: A, N. Nahráno: 2018. Vydáno: 2019. TT: 56:01 (CD), 54:07 (DVD).  Deutsche Grammophon CD / DVD 483 7761.

Sdílet článek: