Thomas Stoltzer: Missa Kyrie summum, Marian Motets

Základem dramaturgické koncepce tohoto kompaktního disku je Stoltzerovo mešní ordinarium, které je prokládáno mariánskými motety a jednohlasým chorálem maďarské provenience z Bratislavského antifonáře. Skladby nejsou řazeny podle liturgické funkce, jako celek tvoří zajímavý koncertní program koncipovaný s ohledem na posluchače. Maďarský vokální soubor Voces AEquales (o kterém se v bookletu bohužel nic nedočteme) tvoří šest zpěváků se zajímavými hlasovými barvami. Z jejich projevu je patrná jistá zkušenost s interpretací vokální polyfonie, nahrávka je však poznamenána výrazovou a místy i intonační nejistotou, v jednohlasých pasážích navíc nekompaktností ansámblu.

Nahrávka skladeb Thomase Stoltzera je pozoruhodným dramaturgickým počinem, který významně přispívá k poznávání specifických hodnot středoevropské hudební kultury přelomu 15. a 16. století.

Vydavatel: Hungaroton / Panther

Stopáž: 66:12

Body: 3 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější