The Secrets of Dvorak‘s Cello Concerto

Jan Vogler – violoncello, Angelika Kirchschlager – mezzosoprán, Helmut Deutsch – klavír, New York Philharmonic, David Robertson. Produkce: A. Neubronner, S. Schellemann. Nahráno: 6. 12. 2004 a 18. 5. 2005. Avery Fisher Hall, New York; Baumgartner Casino, Wien. Vydáno: 2006. TT: 67:44. CD Sony Classical, 8287 – 6737162 (Sony BMG).

Titul nahrávky a démonický výraz interpreta jako by se snažil nalákat na odhalení jakéhosi posluchačům dosud skrytého tajemství Dvořákova violoncellového koncertu. Všechny, byť sebevíce poutavé informace, jsou ovšem již víceméně známými fakty a četné domněnky již také nebyly vysloveny poprvé. Přesto nelze nahrávce upřít nápaditou dramaturgii stmelující rozličné hudební kusy vedle sebe ve vzájemných hudebních i historických souvislostech.

Ve snaze přiblížit Dvořákovu hudbu posluchači, hovoří v bookletu (pouze v anglickém jazyce) muzikolog Michael Beckermann a interpreti skladeb ve vzájemném rozhovoru o možné hudební i životní inspiraci Dvořáka během jeho pobytu v Americe. Aby posluchač přesně věděl, o kterém úseku se mluví, byly včleněny do textu záznamy stopáže identifikující místo zmiňované části. Budiž tato snaha uměleckou licencí tvůrců hledat souvislosti mezi motivy na základě podobnosti s motivy jinými a dávat jim různé významy, snažit se co nejvíce vtáhnout posluchače do romantického oblaku souvislostí cellového koncertu, ať už se smrtí Josefiny Kounicové, či vlivů cikánské hudby a americké melodiky – byť lze závěry v mnohém shrnout jako diskutabilní.

Přes všechny nastíněné inspirace přivedené souvislostmi hudby a Dvořákových životních zkušeností zůstává přístup k dílu akademičtější a přísnější v respektování hudebního zápisu, než jej známe z nahrávek Jacqueline du Pré, Mstislava Rostropoviče či Stevena Isserlise. Jan Vogler ovšem dokazuje své schopnosti nejen podat přesvědčivý virtuózní výkon, ale i, inspirován lidským hlasem, naplnit lyrické pasáže koncertu sdělením, které není mělké. To samé vzápětí potvrzuje provedením Dvořákových písní v transkripcích pro violoncello a klavír.

Dvořákovou úpravou písně Lasst mich allein vstupuje za klavírního doprovodu Helmuta Deutsche sopranistka Angelika Kirchschlager . Disponuje plným hlasem s decentním vibratem. Populární, ale ve zdejším kontextu málo známé písně Dvořákova současníka Stephena C. Fostera budou v jejím podání pro českého posluchače (ne-li nic jiného, tak) přínosným poznáním.

Proměna rozmanitých hudebních druhů kontrastního obsazení hlasů, prolínání zvukových rejstříků spolu s motivickou propojeností jednotlivých skladeb dává nahrávce překvapivě jiný rozměr, než s jakým se setkáme u nahrávek čistě symfonické nebo komorní dramaturgie. CD je nejenom úspěšným přírůstkem do dlouhé řady nahrávek Dvořákova cellového koncertu, ale hlavně příkladnou ukázkou invenčního přístupu interpretů k hudebnímu dílu.

Body: 4 z 6

Sdílet článek: