pondělí, 10. únor 2003

The King's Private Musick

Napsal(a) 

Přelom 16. a 17. století znamená pro Anglii konec významné kulturní epochy, tvořené v literatuře Shakespearem, v hudbě pak významnými tvůrci madrigalové a instrumentální hudby (Byrd, Morley, Gibbson, Dowland a další). Vytrácejí se tak poslední zbytky renesančního evropského cítění a nový sloh, založený na diametrálně odlišných kompozičních a duchovních základech - baroko, se nezadržitelně dere na výsluní ve všech oblastech lidského konání. Pro Anglii přinese velké politické a sociální problémy. I přesto se však nová hudební vlna prosadí a vznikne dílo, které i dnes osloví posluchače, a tedy i interprety. Na jejím konci se objeví takoví velikáni evropské hudby jako Purcell a Händel. Holandský soubor zobcových fléten BRISC , jenž si za základ svého repertoáru vybral instrumentální hudbu první poloviny 17. století, vznikl v roce 1986. Tvoří ho čtyři absolventi Sweelinckovy konzervatoře v Amsterodamu, kteří se dále zdokonalovali na mistrovských kurzech u Franze Brüggena a Harryho Spaarnaye. Brzy následovala koncertní pozvání do většiny evropských zemí, ale i do Kanady a USA. Soubor je vyhledáván také pro televizní a rozhlasové účinkování. Často spolupracuje i s jinými ensembly, zvláště při realizaci oratorních nebo operních děl raného baroka. Pro svůj nový CD si kvartet vybral instrumentální hudbu na anglickém královském dvoře, převážně z počátku 17. století. Jedná se o taneční suity v jejich ustálené podobě, nebo o instrumentální fantazie, obdobu italské sonáty. V popředí poslechu tohoto nosiče stojí od první chvíle vynikající rytmus, ladění a souhra všech čtyř interpretů. Po chvíli si však začínám uvědomovat, že se jedná o atributy, které jsou při současných technických možnostech samozřejmé a začínám hledat něco, co bych mohl považovat za přednesový přínos. Ve sluchátkách mi však stále, až monotónně zní zvuk, který postrádá citovou kvalitu. Navíc se beze změny prosazuje sopránová flétna, zatímco ostatní tvoří jen zvukovou kulisu, což je jistě v polyfonní a imitační sazbě záměr chybný. Vzniká tak dojem sólového nástroje s doprovodem ostatních. Coprariova Fantazie (č. 11) však zní velmi hezky, zřejmě proto, že hlasové rozložení TTBB neumožňuje zvukové prosazení nejvyššího hlasu. Booklet přináší všechny potřebné informace, včetně popisu používaných nástrojů.

Vydavatel: Christophorus / Rosa

Stopáž: 69:55

Nahráli: BRISC Recorder Quartet Amsterdam: Marjan Banis, Alide Verheij, Jantien Westerveld, Bert Honig - zobcové flétny

Body: 3 z 6

Komentáře

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.