Terence Judd: In Memory of Terence Judd – Liszt, Ginastera, Barber, Šostakovič, Balakirev, Ravel

Vzpomínkové CD je kompilací třídeskového kompletu a představuje Judda v live nahrávkách klavírní literatury 19. a 20. století, která mu, jak se zdá, seděla nejvíc. Pro charakteristiku jeho hry bych si dovolila převzít název jednoho z úspěšných filmů – ovšem bez dalších vnitřních souvislostí. Hrál totiž jako „tygr a drak“ v jedné osobě. Dokázal měkce a téměř neslyšitelně našlapovat (například v Ravelových Oiseaux tristes ), tajemně se plížit (v Prestu misteriosu Ginasterovy Sonáty č. 1 op. 22 ), pevně vše držet pod kontrolou a zároveň vypouštět spalující oheň (ve Fuze Sonáty op. 26 Samuela Barbera). Navíc dodával romantickou zasněnost a rozháranost, kde bylo třeba (především v Lisztových Années de pelerinage ). Z každé skladby vytékají přívaly energie, místy jako by z nástroje doslova „lítaly jiskry“. Obrovský elán, evidentní muzikální intuice a zároveň schopnost držet své emoce na uzdě byly Juddovy přednosti, jež by mu mohl leckterý vrstevník závidět. Snímek – s příjemnou dramaturgií – je důstojnou poctou i připomínkou tohoto předčasně zemřelého umělce, škoda jen, že v bookletu není uvedena datace jednotlivých vystoupení. Přestože se jedná o kompilaci, posluchač nemusel být o tuto informaci ochuzen, zvlášť jedná-li se o tak kvalitní nahrávku.

Vydavatel: Chandos / Panther

Stopáž: 78:21

Body: 5 z 6

Sdílet článek: