Svatojakubské vánoce

Jeremiah Clarke, Jakub Jan Ryba, Josef Ferdinand Norbert Seger, Karel Kejklíček, Dieterich Buxtehude, Josef Antonín Sehling, Giuseppe Giordani, Adam Václav Michna, Tomáš Skřivánek, César Franck, Jan Michalička, Johann Sebastian Bach, Franz Xaver Gruber, Louis Vierne

Pavla Vykopalová – soprán, Roman Janál – baryton, Kateřina Jansová – flétna, Vladimír Rejlek – trubka, František Langweil, František Pok – lesní roh, Marcel Kozánek – housle, Irena Chřibková – varhany. Text: Č, A. Nahráno 8. a 9. června 2010 v bazilice sv. Jakuba v Praze. Vydáno 2010. TT 66:03. 1 CD Svatojakubské Audite Organum

Každoročně nastává před vánočními svátky téměř inflace nahrávek, leckdy podbízivě kýčovitých a brakových, mezi nimiž je pracné hledat ty hudebně a interpretačně kvalitnější. A právě takový je v pořadí již šestý disk, který svatojakubské Audite Organum vydalo a který nabízí pastorely, koledy, vánoční a jiné oblíbené skladby. I zdánlivě nesourodé skladby tvůrců světových (Francka, Bacha, Giordaniho), známých českých (Ryby, Michny), ale i málo hraných (Kejklíčka, Michaličky, Skřivánka) zaznívají v původním obsazení i v úpravách, jak bylo dříve i dnes běžnou praxí. Doplňují je sólové varhanní kusy Buxtehudeho, Balbastrovy, Segerovy a Viernovy Westminsterské zvony, které snímek uzavírají. Disk vytváří představu špičkové kostelní produkce, jak jsou na ni tradičně návštěvníci chrámu sv. Jakuba zvyklí. Titulární varhanice svatojakubského chrámu Irena Chřibková přizvala ke spolupráci sopranistku Pavlu Vykopalovou a barytonistu Romana Janála, instrumentalisty z předních českých orchestrů a komorních ansámblů, flétnistku Kateřinu Jansovou, trumpetistu Vladimíra Rejlka, houslistu Marcela Kozánka, hornisty Františka Langweila a Františka Poka, kteří se zřetelnou lehkostí natočili v létě příjemný výběr hudby, z něhož bych osobně nejvíce dala přednost českým pastorelám a koledám. Celek navozuje sváteční a milou atmosféru, kterou si můžeme udělat nejen po dobu vánoční (připomeňme, že dřív trvala až do Hromnic), ale připomínat si ji i během roku.

Body: 4 z 6

Sdílet článek: