Stále věrný tradici i otevřen nové tvorbě. VENI Ensemble se ohlíží za třiceti lety existence

Ansámblů, které se ve středoevropském prostoru dlouhodobě a koncepčně věnují interpretaci současné hudby (tedy té aktuálně vznikající) není mnoho a těch, které přežily nejrůznější tlaky a protivenství, ještě méně. Slovenský VENI Ensemble, založený skladatelem a dirigentem Danielem Matejem, slavil roku 2018 neuvěřitelných 30 let existence a při té příležitosti vydal 2CD vybraných živých nahrávek.

Dramaturgie 2CD není a ani nemůže být jednotná – celek je dokladem jednak stabilně vysoké interpretační kvality ansámblu a jednak rozmanitosti autorských a stylových přístupů. Zahrnuje jak nahrávky víceméně tradičně notovaných skladeb, tak i grafických partitur a konceptuálních či slovních návodů. Samozřejmostí je přítomnost elektroniky coby nepostradatelné a homogenní složky kompozičních záměrů.

[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=3dKIMBWCXjc[/spvideo]

Těžko hovořit o každé skladbě zvlášť, proto zmíním jen ty, které subjektivně považuji za nejzdařilejší. Výborná je kompozice Boško Milakoviče Losing My Religion, v kontextu nahrávky i současné tvorby obecně zvukově nenápadná, prostá a plná neotřelé krásy. Daniel Matej ve své kompozici JMF for DM krásně rozkládá melodii z Bachova moteta Jesu, meine Freude na prvočinitele a originál nechává náznakově zaznít až před závěrem. Finále nahrávky je zároveň i jejím vrcholem – dnes už legendární Aus den sieben Tagen Karlheinze Stockhausena, soubor textových návodů zen-buddhistického charakteru, vzniklých během revolučních květnových dní roku 1968, je v podání souboru VENI hudbou nabitou vnitřním dramatem a zároveň dokladem toho, že zasvěcený interpret nepotřebuje k vytvoření přesvědčivého výsledku dokonale vypracovanou partituru tradičního typu.

VENI Ensemble má po dlouhých letech existence svůj zvuk, svou interpretační tradici, ale stále zůstává otevřen nově vznikající hudbě, což je u ansámblů tohoto typu podmínka sine qua non. Protože novou hudbu prožíváme a vyvíjí se spolu s námi. Díky Bohu za interprety, kteří jí systematicky a neúnavně vdechují život.


VENI Ensemble, Hilary Jeffery / trombón, elektronika, Elliott Sharp / elektroakustická kytara, THReNSeMBle, Marián Lejava, Daniel Matej, Balázs Horváth / dirigenti. Text: A, Č, S. Vydáno: 2019. TT: 61:32, 68:15. DDD 2 CD Music Fund Slovakia SF 01205131.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější