Robert Schumann – Pozdní klavírní dílo

Drei Fantasiestücke op. 111, Sieben Clavierstücke in Fughettenform op. 126, Gesänge der Frühe op. 133, Thema mit Variationen (1854), Zwei Choralsätze (1855), „Die Orange und Myrthe hier“ pro vokální kvarteto a klavír, melodramy Schöne Hedwig, Ballade vom Haidenknaben, Die Flüchtlinge

Tobias Koch – klavír, Peter-Christoph Runge – recitace, Düsseldorfer Singekränzchen. Produkce: neuvedeno. Text: A, N. Nahráno: 1/2007, Haus der Ärzteschaft, Düsseldorf. Vydáno: 2007. TT: 77:14. DDD. 1 CD Genuin GEN 86062 (distribuce Euromusica).

Krásně vypravené CD má trochu zavádějící název – kromě skladeb pro sólový klavír tu totiž uslyšíme také vokální kvarteto a všechny tři Schumannovy melodramy. Dokumentární hodnotu nahrávek zvyšuje užití dvou dobových nástrojů z dílny düsseldorfského dvorního stavitele klavírů J. B. Klemse. Právě jeho klavíry měla ve velké oblibě Clara Schumannová. Za „ideový svorník“ projektu lze považovat skladbu „Die Orange und Myrthe hier“ pro vokální kvarteto a klavír. Je to poslední Schumannova vokální kompozice a skladatel ji nechal provést v den Clařiných narozenin 13. září 1853, když předával Claře svůj dar: nové koncertní křídlo z Klemsovy dílny. Vlastní text skladatelův působí zdánlivě bezstarostně, ale poslední strofa, začínající slovy „ich kann nicht immer bei dir sein“ /nemohu u tebe stále být/ se o pár měsíců později proměnila v tragickou realitu. Neméně přízračně působí na tomto CD dvě chorální věty, poslední Schumannovy skladby vůbec. Provedení těchto prostinkých klavírních kompozic na Klemsově „tafelklavíru“ (který měl Schumann v sanatoriu v Endenichu k dispozici) je skutečně jímavé. Druhou chorální větu už skladatel nedokončil a režisér nechal tuto nedokončenost vyznít do působivé třičtvrtěminutové pauzy. Sólové skladby i doprovod hraje na tomto CD Tobias Koch , jenž má na svém kontě už několik vysoce ceněných CD s nahrávkami na „dobových“ nástrojích. Sympaticky působí jeho výkon i na tomto CD. Přestože Klemsův klavír zdaleka není Steinway, Koch jej ovládá tak dobře, že si na jeho zvuk nejen brzy zvykneme, ale začneme oceňovat i zajímavé jemné detaily. Zvláštní pozornost si na tomto dramaturgicky pestrém CD zaslouží kompletní provedení Schumannových melodramů. Jejich recitátor Peter-Christoph Runge není profesí herec, ale zpěvák. Melodramy podává velmi expresivně, jeho deklamace nezřídka hraničí se zpěvem. Podle údajů v bookletu vycházeli interpreti z detailních poznámek Clary Schumannové, jež hrála v melodramech klavírní doprovod. Diskofilům, kteří mají rádi hodně neobvyklé projekty, mohu toto CD doporučit.

Body: 4 z 6

Sdílet článek: