Renée Fleming: Händel

Není to první setkání Fleming s Händelem: jeho hudbu, zejména pak Mesiáše poznala už doma u svých rodičů – učitelů hudby, Händelovo dílo používala často při výuce také její hlasová učitelka Patricia Misslin. A konečně Fleming má za sebou titulní roli v Alcině , kterou vytvořila jednak pro Pařížskou operu s vynikajícím specialistou na starou hudbu Williamem Christiem, jednak v Chicagu se soudobým orchestrem. Nahrávku lze chápat také jako „přípravu“ na další titulní roli v Händelově opeře Rodelinda pro Metropolitní operu v roce 2004.

Nahrávka kombinuje árie z raných i pozdních Händelových vokálních děl, a to jak italských oper, tak anglických oratorií. Fleming, její hudební konzultant Ellen T. Harris a dirigent Harry Bicket na ni zařadili jak známé árie (zejména Ombra mai fŇ z Xerxa či Lascia ch'io pianga z Rinalda ), ale i hudební čísla dosud zřejmě nenahraná (Sommo rettor del cielo z Lotaria nebo Convey me to some peaceful shore z Alexandra Bala ). Je tak jakýmsi průřezem Händelovým kompozičním stylem ve vokálním oboru od Agrippiny z roku 1709 po Alexandra Bala z roku 1748.

Přestože Fleming excelovala nejen v mozartovském, ale i romantickém, ba veristickém repertoáru (Hraběnka, Dona Elvíra, Konstance, Desdemona a další), dokáže stále koncentrovat hlas do čistého klidného tónu, z něhož tryská mohutná energie výrazu a oduševnělost. Perfektní pěvecká technika je samozřejmostí, je dokonale ovládnutým nástrojem pro virtuozitu ať už brilantních pasáží, zvonivých ozdob (včetně vibrata jako ornamentu) či velkých intervalových skoků – vše s vytříbenou vazbou na obsah textu. Použití ornamentiky je velmi kultivované, spíše střídmější a je zřejmé, že nevznikalo spontánně, nýbrž jako výsledek poučených úvah.

Fleming dramaturgii své nahrávky uvedla významem, který má Händelova hudba pro naše hekticky ztrápené duše: podmaňuje si nás svou čistotou, bezprostředností a intenzitou výrazu a zdánlivou jednoduchostí. Má pravdu.

Vydavatel: Universal Music

Nahráli: Renée Fleming – soprán, Orchestra of the Age of Enlightenment, Harry Bicket

Body: 5 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější