Quasars Ensemble – Contemporary Reflections

Quasars Ensemble, Ivan Buffa – dirigent. Text: S, A, N. Nahráno: studio Univerzity v Aveiru, Portugalsko, 2011. Vydáno: 2011. TT: 58:45. DDD. 1 CD Hevhetia HV 0045-2-331.

Slovenský Quasars Ensemble vznikl v roce 2008 a od počátku se zaměřil na interpretaci děl druhé poloviny 20. století (s akcentem na díla francouzské spektrální hudby) a děl nově vzniklých, většinou z pera slovenských autorů, napsaných souboru přímo „na tělo“. Největší devízou jejich profilového CD, vydaného v roce 2011, je dramaturgická koncepce. Srovnání novějších či nově vzniklých kusů se skladbami prověřenými časem (například slavná O King Luciana Beria, původně 2. věta vokálně-orchestrální Sinfonie, zde samozřejmě interpretovaná ve své komorní verzi) nabízí zajímavé podněty k zamyšlení a kontrasty, které nenudí. Nejzajímavější hudbou na disku jsou ty skladby, které určitým způsobem reflektují minulost. Hned úvodní Locatelli Caprice dirigenta souboru Ivana Buffy zpracovává tektonicky a barevně působivým způsobem slavné houslové Capriccio D dur Pietra Antonia Locatelliho. Quintettino No. 1 pro klarinet a smyčcové kvarteto od Salvatora Sciarrina je témbrově vycizelovanou miniaturou, ovšem s perfektně vybroušenou strukturou klasického střihu. Dánský autor Bent Sorensen ve svém miniaturním koncertu pro violu a ansámbl, nazvaném The Lady and the Lark , ohledává velmi delikátně možnosti tonality a mikrotonality a vytváří půvabný zvukový svět bez použití floskulí hudebního modernismu. Quasars Ensemble interpretuje nejednoduchý program na vysoké úrovni, v intonaci, souhře či frázování nenajdeme žádnou větší chybu. Menší problém je ve zvuku nahrávky – nástroje jsou sejmuty převážně velmi kontaktně, takže se do celkového mixu dostává i dosti rušivých elementů (např. ruchy pedálu klavíru). Též příliš široký panoramatický obraz sterea nepůsobí úplně přirozeně. To jsou však pouze detaily, které nemohou pokazit dojem z podařeného CD. Těšme se na další!

Body: 4 z 6

Sdílet článek: