Portrét klavichordu 18. století na novém albu Jaroslava Tůmy

Klavichord – jeden z nejvýznamnějších předchůdců novodobého klavíru – zažil svůj zlatý věk přibližně mezi 15. a 18. stoletím. Jaroslav Tůma nám ve svém nejnovějším projektu nabízí pestrý výběr skladeb, které vznikly – až na jedinou výjimku – v 18. století, tedy v poslední fázi „života“ klavichordu.

Skladatelé jsou na nahrávce seřazeni chronologicky podle roku narození. První disk otevírají tři věty z Partity C dur nejstaršího autora Christopha Graupnera, po nich následuje Francouzská suita č. 6 E dur BWV 817 Johanna Sebastiana Bacha. Za ni zařadil Tůma dvě mimořádně zajímavé kompozice Bachova syna Carla Philippa Emanuela: Rondo II c moll Wq 59/4 a Fantasii I F dur Wq 59/5. Na závěr prvního disku zazní Sonáta Es dur Josefa Antonína Štěpána. Na druhém disku uslyšíme známé Mozartovy Variace na francouzskou píseň „Ah, vous dirai-je, maman“ KV 265/300e a za nimi skutečnou raritu: cyklus Lambertʼs Clavichord, který napsal pro klavichord anglický skladatel Herbert Howells. Cyklus vznikl v letech 1926–27 (!) a jeho autor se tu zjevně inspiroval tvorbou anglických virginalistů z konce 16. a počátku 17. století. Jako poslední skladbu nám Jaroslav Tůma předkládá svou vlastní transkripci Bachovy proslulé Chaconny z Partity č. 2 d moll BWV 1004.

Interpret píše v bookletu, že klavichord „nabízí cituplnou intimitu a hladivou laskavost“ – a nelze než dát mu za pravdu. Už z prvního arpeggiového akordu úvodní Ouvertury Graupnerovy Partity C dur dýchlo na mne cosi mile starosvětského, a tenhle příjemný pocit se mi při poslechu neustále vracel. Zvuk klavichordu doznívá velmi rychle a je nepoměrně tišší než zvuk novodobého klavíru. Navíc je jaksi dojemně dýchavičný – a onen dojem dýchavičnosti ještě podporují velká, mnohdy až do krajnosti vedená rubata. Jako by nám nějaký stařičký pán vyprávěl příběhy o starých dobrých časech – sice mu už docházejí síly, ale stále ještě má dostatek energie, aby nás svými starosvětskými historkami zaujal a pobavil.

Jaroslav Tůma pořídil svou nahrávku na klavichordu Johanna Christopha George Schiedmayera, postaveném v roce 1787 a důkladně restaurovaném v letech 2017–18 Martinem Katherem v Hamburku. Nástroj zní velice hezky, Jaroslav Tůma si s ním skvěle rozumí a je radost ho poslouchat. V bookletu nalezneme sympaticky stylizovaný Tůmův text o dějinách, konstrukci a vlastnostech klavichordu, pěkné černobílé fotografie Schiedmayerova klavichordu a portrétní fotografie interpreta a restaurátora. Škoda, že už nezbyl prostor na text o nahraných skladbách – jména Graupner, Štěpán nebo Howells se na koncertních programech neobjevují příliš často. I přes tuto drobnou vadu na kráse se jedná o projekt, který by si neměl nechat ujít žádný milovník historických nástrojů.

Jaroslav Tůma / klavichord. Text: Č, A. Nahráno: 7/2019, Dorfkirche Görne. Vydáno: 2019. TT: 126:17. 2 CD Arta Music F10241.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější