sobota, 17. leden 2009

Petr Eben - Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora

Napsal(a) 

Petr Eben - Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora Petr Eben - Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora

Irena Chřibková - varhany, Martin Stropnický - recitace. Produkce: Libor Mathauser. Text: Č, A, N. Nahráno: 4/2008, Bazilika sv Jakuba, Praha (varhany), 7/2008, Studio Domovina, Praha (recitace). Vydáno: 2008. TT: 68:58. DDD. 1 CD Rosa Classic RD 1695.

Petr Eben (1929 - 2007) se Komenského knihou zaobíral téměř celý život a slavné improvizace na toto téma hrál od roku 1991 až do června 2003 v řadě zemí světa. (U nás je známé provedení s Markem Ebenem.) Improvizace měly takový ohlas, že přiměly skladatele ke kodifikaci v notovém zápisu, přičemž určitá volnost v interpretaci je varhanám ponechána. Takto zazněla světová premiéra v roce 2002 v Göteborgu, nicméně světový nahrávací primát tohoto, dle mého soudu, geniálního díla patří firmě Rosa. Čtrnáctidílný cyklus proložený přednesem nadčasového textu sice jakoby dovysvětluje Komenského, vyjadřuje sugestivní atmosféru knihy, pracuje nejen s vlastním tematickým materiálem, ale například s Komenského chorály (Amsterodamský kancionál) či s moravskou lidovou písní, nicméně Eben jde ještě dál, za obzor literární předlohy, do výšin drsných i nadpozemských a text je inspirací pro neohraničenou fantazii skladatele. Mám pocit, že žádná nota není nadbytečná, Ebenův hudební jazyk dospívá v tomto život rekapitulujícím opusu k oproštěnosti, přehlednosti a intimitě, k jaké jinou cestou dospěl například Šostakovič nebo kam asi směřuje i Penderecki. Pro Petra Ebena bylo po celý život důležité vyjádřit myšlenku, čemuž podřizoval jak užití prostředků, tak i formy. A pro zhmotnění jeho hluboce zakořeněné spirituality byly nejbližším prostředkem právě varhany, které miloval a kterými asi nejraději komunikoval se světem. Myslím, že určitou roli při koncipování cyklu hrály i výtvarné inspirace. Ebenův Labyrint je nejsugestivnější labutí písní, kterou jsem v posledních letech slyšel a i touto skladbou, podle mého mínění, potvrdil, že byl nejvýraznějším českým skladatelem posledních třiceti let.

Aby kvality tak mimořádného díla plně zasáhly posluchače, je třeba, aby se ho ujali zkušení a vnitřně otevření umělci. Naštěstí jak skvěle hrající Irena Chřibková , tak i hlasově a výrazově sugestivní Martin Stropnický jimi jsou. (Ocenil jsem, že Stropnický při všem étosu a emocionalitě textu zachoval střízlivost a nepatetičnost, kterou bohužel často slyším od herců, kteří se zabývají Komenským.) Firma Rosa vydala Labyrint světa a ráj srdce přesně rok po odchodu skladatele. Navíc byly použity varhany kostela, kde došlo k poslednímu rozloučení s Petrem Ebenem.

Body: 6 z 6 - tip Harmonie

Luboš Stehlík

Mým rodným městem jsou Pardubice, kde jsem se učil hrát na housle a violu. Housle a zpěv jsem studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolutorium oboru hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupiv ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení muzikologie, kde moji diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil jsem v roce 1984 do knižní redakce nakladatelství Editio Supraphon. Od roku 1989 jsem působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho vymazání z českého hudebního života  jsem se stal v roce 1994 členem týmu, později šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Jsem partnerem manželky nejlepší ze všech, otcem tří dětí a dědečkem (zatím) sedmi vnoučat.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.