neděle, 10. srpen 2003

Pavel Kamas: Má píseň zas - Beethoven, Dvořák, Fibich, Janáček

Napsal(a) 

booklet booklet
Brněnský hrdinný barytonista Pavel Kamas , proslulý operní interpret a ztělesnitel velké řady náročných operních partií, zejména romantického a veristického repertoáru, patří stále ke špičce našich pěvců. Cizelování svého repertoáru věnuje stále péči a umí v něm nacházet nové polohy i výrazové odstíny. Třebaže je jeho hlavní oblastí divadelní činnost, věnuje se současně i koncertnímu zpěvu, v němž nezapře svou mimořádnou inteligenci, muzikalitu i pokoru vůči interpretovaným partům. Ale přestože jsou kvality Kamasova koncertního zpěvu nepochybné, tón i zabarvení jeho hlasu nikdy nepostrádají přítomnost velkého dramatického umění, jež se tu exponuje pouze v jiném žánrovém oboru.

Důkazem toho je i pěvcův písňový recitál, který vydalo brněnského nakladatelství a umělecká agentura Via. Tento recitál je sestaven skutečně velkoryse a téměř ve většině nahrávek vyplňuje mezeru, která se dosud nacházela v domácím rejstříku nahraných vokálních děl. Všechny na CD publikované cykly skýtají Pavlu Kamasovi dostatečný prostor k uplatnění všech předností jeho osobitého umění a již sama jejich volba je navíc důkazem, že pěvci je vzdálena jakákoli honba za efektem. Obrací svou pozornost právě k těm písňovým dílům, jež vynikají jak hloubkou citu a výrazu, tak niternou oduševnělostí, která z nich nejednou činí perly svého druhu, ale současně skýtají velkou výzvu k měření sil. Pěvcovo provedení Beethovenova cyklu Vzdálené milé (An die Ferne Geliebte ) snese vysoká kritéria a patří v každém případě k důkazům skutečné autenticity. Stejně úspěšně nazpíval i jedno z nejtěžších vokálních děl Zdeňka Fibicha Čtyři balady op. 7 , mísící zralý a vyspělý novoromantický sloh s hlasy schumannovsko-lisztovskými stejně jako s vymoženostmi wagnerovského leitmotivismu. Svou nahrávkou splácí Pavel Kamas dluh, který mají současní pěvci vůči tomuto opomíjenému, avšak cennému a krásnému Fibichovu dílu. Dvořákovy Cigánské melodie op. 55 našly v Kamasovi interpreta par excellence, neboť pěvec dokázal vystihnout ladění, hloubku i niterný cit všech písní, v nichž nachází, odkrývá a mistrovsky interpretuje i řadu obávaných úseků. Jeho pokora před korektním, detailním a výsostně muzikálním provedením Dvořákova opusu, i s řadou jeho obtížných nuancí (v dynamickém, frázovém, přednesovém a tónovém smyslu), je příkladná. Stejně velké umění dává do služeb i několika písním z Janáčkovy Moravské lidové poezie v písních . Právě tyto ukázky jsou svědectvím, jak interpret dokáže umění, Janáčkem do nich vložené, přivést k plnému, přesvědčivému a hlubokému vyznění.

Všechny nahrávky, které recitál přináší, jsou svědectvím, jak může vyznít písňová literatura v celé kráse, působivosti, jímavosti i přesvědčivosti, nachází-li se v rukou interpreta Kamasovy velikosti a vokální tvořivosti. Dlouholetý a věrný pěvcův kolega Jiří Doležal , který pěvce doprovází se znamenitým smyslem pro styl i zvuk, doplnil tento snímek třemi Janáčkovými klavírními sóly z cyklu Po zarostlém chodníčku . I ony žánrově šťastným způsobem obohacují tento nevšední recitál.

Vydavatel: VIA

Stopáž: 63:00

Nahráli: Pavel Kamas - baryton, Jiří Doležel - klavír

Body: 4 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.