Pavel Josef Vejvanovský: Vesperae Sancti Venceslai

Z díla Pavla Josefa Vejvanovského, kapelníka, skladatele a trubače, byly pro nahrávku vybrány skladby, které by případně mohly tvořit nešpory ke svátku sv. Václava – nejde tedy přímo o původní autorovu sestavu – a díky tomu se zde objevuje v logickém propojení gregoriánský chorál (v antifonách a hymnu), vícehlas (v žalmech) a instrumentální části (po příslušném žalmu místo návratu antifony). Ve sborových částech excelují Boni pueri s pečlivě vypracovanou artikulací, výslovností, i akcenty. Čisté a průzračné hlasy dodávají žalmům lesk a prosvětlení, spolu s instrumentalisty je náležitě „rozdýchávají“. Sólové party vyznívají barevně a zajímavě ve všech hlasových kombinacích, i zde je nepřeslechnutelná detailní práce s textem: někde jsou – evidentně ne náhodou – zvýrazněny určité souhlásky, slabiky nebo slova. Kompaktní celek dotváří soubor Musica Florea , který jako „jeden muž“ zkušeně promlouvá svými ne-vokálními prostředky. Zvláštní pozornost pochopitelně upoutávají dechové nástroje, především v první sonátě (Sonata Vespertina) skvěle vyhrávají nelehké úseky a stejně kvalitně reagují smyčce v echo-odpovědích. Malinkatou výhradu bych měla jen k antifoně před Magnificat , která ve snaze o zřetelnou deklamaci vyzněla zbytečně zatěžkaně, o něco větší k nepatrnému leč slyšitelnému intonačnímu znejistění Michaela Pospíšila v závěrečné modlitbě (…ab instantibus malis ), které bychom při živém provedení sotva postřehli, na desce ovšem mohlo a mělo být technicky vyřešeno (výtka se samozřejmě týká zvukového režiséra). Nicméně i přesto se snímek vydařil, interpreti společně vytvořili celek, který oslovuje, oživuje, zkrátka je skrz naskrz pozitivní (upřímně řečeno, takové nešpory bych si dala líbit i v současné liturgické praxi…).

Vydavatel: Supraphon

Stopáž: 50:42

Nahráli: Lukáš Sádkovský – soprán, Martin Ptáček – alt, Jaroslav Březina – tenor, Michael Pospíšil – bas, Boni Pueri, Pavel Horák, Musica Florea, Marek Štryncl

Body: 5 z 6

Sdílet článek: