Paul Badura-Skoda – Paul Badura-Skoda and Friends

Paul Badura-Skoda – klavír, David Oistrach – housle, Jean Fournier – housle, Antonio Janigro – violoncello, Wolfgang Schneiderhan – housle, Boris Pergamenščikov – violoncello, Otto Schulhof – klavír, Küchl Quartett. Text: A, N, F. Nahráno: 1954–1981. Vydáno: 2011. TT: 65:37, 64:10, 45:41, 54:40. ADD, DDD. 4 CD Genuin Select GEN 11200.

Pětaosmdesátiletého vídeňského pianistu Paula Baduru-Skodu lze bezesporu považovat za žijící legendu. Přes svůj pokročilý věk je stále ještě koncertně činný. V Praze jsme jej měli možnost slyšet vloni na jaře (Harmonie 6/2011) a v jeho letošním bohatém koncertním itineráři nalezneme vedle Paříže a Londýna dokonce i Japonsko a Peru. Mladý německý label Genuin vydal tomuto klavíristovi od roku 2003 už deset titulů, a to jak s reedicemi starších snímků, tak i s relativně novými nahrávkami. Poslední projekt byl uveden na trh v říjnu loňského roku a na rozdíl od předešlých představuje Paula Baduru-Skodu ne jako sólistu, ale jako komorního hráče. Paul Badura-Skoda proslul především jako skvělý interpret děl skladatelů spjatých s Vídní, a není proto divu, že „vídeňská“ jména převažují i na tomto čtyřdiskovém kompletu. Na prvním disku nalezneme autory, kteří jsou Badurovi-Skodovi vůbec nejbližší: Mozarta a Schuberta. V živém záznamu Mozartovy Houslové sonáty D dur KV 306 z roku 1972 máme možnost slyšet Paula Baduru-Skodu s Davidem Oistrachem. Provedení lze označit v jistém slova smyslu za „nadčasové“ – okouzluje přirozenou muzikálností a vitalitou, brilantní perlivou hrou pianisty a nenapodobitelně zpěvným tónem houslisty. Neméně „nadčasové“ je i následující Schubertovo Klavírní trio č. 2 Es dur, op. 100, D 929, v němž hraje Paul Badura-Skoda společně s houslistou Jeanem Fournierem a violoncellistou Antoniem Janigrem. Na snímku z roku 1955 můžeme ocenit tónovou ušlechtilost a výrazovou uměřenost všech tří hráčů i jejich neobyčejný cit pro komorní souhru. Druhé CD nabízí živou nahrávku Klavírního tria H dur, op. 8 Johannesa Brahmse a Dumek, op. 90 Antonína Dvořáka (jediného „nevídeňského“ skladatele tohoto kompletu) ze Salcburského festivalu roku 1981. Paul Badura-Skoda tu vystoupil s houslistou Wolfgangem Schneiderhanem a violoncellistou Borisem Pergamenščikovem. Brahmse hrají všichni tři umělci s neobyčejným pochopením, s noblesou a kultivovaností, s jemnými citovými záchvěvy a s krásnými dynamickými a barevnými nuancemi a jejich provedení opět můžeme považovat za „klasické“. Ale Dvořákovy Dumky asi leckoho překvapí. Zatímco čeští interpreti většinou staví své pojetí tohoto díla na lyrice a zpěvnosti, Paul Badura-Skoda se svými kolegy vnímá Dumky dramatičtěji a symfoničtěji a nalézá v nich spíše barvité příběhy než poezii. A rozhodně to není nezajímavé. Také na třetím CD máme možnost slyšet živé nahrávky. Byly pořízené roku 1980 na vystoupení Paula Badury-Skody s Küchl Quartettem v e francouzském Saint-Quentin. Provedení Brahmsova Klavírního kvintetu f moll op. 34 je bezpochyby kvalitní, ale kultivovanosti či decentnosti se zdá být někdy až příliš a hudba působí místy trochu neosobně. Při poslechu poslední skladby kompletu však na jakoukoli „neosobnost“ rychle zapomeneme. Straussův valčík „Růže z jihu“ v aranžmá nikoho menšího než Arnolda Schönberga hrají interpreti s evidentním gustem a přímo je vidíme, jak vymýšlejí nejrůznější vtipy a jak dobře se přitom baví. Na čtvrtém CD čeká posluchače překvapení. Neuslyšíme tu totiž Paula Baduru-Skodu, ale jeho učitele Otto Schulhofa (1889–1958), který „hraje a vysvětluje“ Dvořákovy Dumky (záznam této lekce byl pořízen roku 1954). Přiznávám, že jsem byl na tento disk velmi zvědavý, protože s ničím podobným jsem se na CD zatím ještě nesetkal. Otto Schulhof tu hraje samotný klavírní part Dumek v podstatě od začátku do konce, zastavuje se u zajímavých momentů, upozorňuje na skryté vztahy a souvislosti, občas hraje souběžně s klavírním partem i part houslový a cellový, občas některý z těch partů zpívá. Jeho hra strhuje muzikálností a entuziasmem a přímo pak fascinuje tónovými kvalitami. Tak zdravě znějící, pevný, pružný a šťavnatý klavírní tón se slyší jen málokdy. Atraktivnost tohoto kompletu zvyšuje kvalitně zpracovaný booklet s řadou detailních údajů, s velice hezkým průvodním slovem klavíristovým a s mnoha pozoruhodnými fotografiemi.

Body: 5 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější