sobota, 14. červen 2003

Otto Sauter: World of Baroque Vol. IV - Bach, Händel, Telemann, Vivaldi

Napsal(a) 

booklet booklet
Při poslechu tohoto CD jsem si dlouho lámal hlavu nad tím, jaký postoj zaujmout k něčemu, co se naprosto vymyká všem ustáleným normám technických obtíží konkrétního nástroje, k něčemu, co atakuje samé hranice možného, pro daný nástroj je však málo přínosné. Estetické cítění, možno říci barva na paletě hudebních zvuků, vytvořená historickým vývojem do odstínu, ve kterém se hudební nástroj stal nezaměnitelným, vytváří právě ten dokonalý aparát pro posílení či dokonce vybuzení určité smyslovosti, v baroku nazývané afektem.

Skladatelé každé epochy velmi dobře ovládali estetické i technické možnosti hudebních nástrojů své doby a dovedli jim ušít dokonale padnoucí oblek na míru, v podobě sólového partu. Pokud se do tohoto obleku necitlivě nasouká nástroj, který jsme zvyklí vídat (a slýchat) v jiném "ohozu" (jiných estetických a technických proporcích), výsledný tvar vypadá a zní trochu rozpačitě. Tímto problémem se jistě zabývali i Maurice André a Ludwig Güttler, když hledali vhodné kompozice k přepisu pro trubku. Domnívám se, že postupovali s maximální dávkou citu, který jim nedovolil překročit hranici samoúčelnosti. A to je právě případ CD Otto Sautera . V úvodu zazní sedm anglických renesančních tanců, jejichž interpretaci správně obohacuje - po vzoru hráčů na cinky (kornety) - ozdobnými improvizacemi, které však až příliš nesou stopy inspirace, bez vlastního nápadu. V sestavě pokračuje G. F. Händel: Sonáta D dur pro housle a klavír . Sauter hraje vysoko a rychle jako housle. Dále G. Ph. Telemann: Sonáta d moll pro flétnu a basso continuo a J. S. Bach: Sonáta Es dur pro flétnu a basso continuo . Sauter hraje vysoko a rychle jako flétna. Posledním titulem je Koncert As dur Antonia Vivaldiho, který jako jediný z popsaného repertoáru - jistěže s výhradami - nese punc nástrojové originality. Ve skladbě se nápaditě skrývá dialog hudebního nástroje s jeho estetickým působením, melodických linií s dobovou recepcí. Otto Sauter, fenomenální technik s úžasnými nátiskovými dispozicemi si však těchto momentů nevšímá, čímž převrací hodnoty.

Hudební dílo se tak stává prostředkem k prezentaci nástroje. Na vysoké informační úrovni tohoto CD je booklet. Disponuje celou řadou zajímavých údajú o skladbách, dobové hře na trubku i obou interpretech.

Vydavatel: EMI Czech Republic

Stopáž: 47:21

Nahráli: Otto Sauter - oktávová trubka (pikola), David Timm - varhany

Body: 4 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.