neděle, 28. prosinec 2008

Olga Kittnarová - A history of music in outlines

Napsal(a) 

Vydalo The Karolinum Press v roce 2007. 328 stran. ISBN: 978-80-246-1351-2

Anglicky psaná publikace o historii české hudby v souvislostech byla sice inspirována požadavkem pro studijní potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ale v konečné podobě se ukazuje jako vítaná pomoc pro anglicky mluvící zájemce o hudbu v našem prostředí. Vydalo ji nakladatelství Karolinum a je distribuována v běžném prodeji, zejména pak v prodejně nakladatelství Academia.

Přes deset let studují na pražské pedagogické fakultě UK mimořádně talentovaní studenti z Řecka a Kypru obory hudební výchovy a sbormistrovství a vedle toho klavír, housle, violoncello a dějiny hudby. Řada z nich také komponuje. Hudební obory jim jsou přednášeny v anglickém jazyce. Ukázalo se, že pro studium nejsou k dispozici žádné materiály, kromě naposledy v anglickém jazyce vydané publikace Rose Newmarchové z roku 1942(!), později reedované v Londýně a New Yorku roku 1969. To inspirovalo fakultu k zadání vytvoření monografie dějin hudby lektorce těchto předmětů, dr. Olze Kittnarové. Publikace přináší kapitoly od starověku po 20. století, s váhou na moderní hudbě, a s charakteristikou významných skladatelů a škol včetně zachycení rozdílnosti dobových stylů.

Kniha je připravena pečlivě, důsledně v cizojazyčné terminologii a označení autorů a děl, jak jsou uváděna ve světové hudební literatuře. Kromě detailního obsahu je vybavena notovými ukázkami, soupisem použité literatury a indexem osobních jmen. V doslovu autorka vysvětluje, jak dochází k filologickým přepisům jmen a názvů do anglického jazyka, jež jsou mnohdy ve světě používány i v několika podobách. Odvolává se přitom především na editora Oxford Dictionary of Music Michaela Kennedyho, ale i na New Grove Dictionary of Music and Musicians. U českých skladeb používá mnohde jejich českou podobu.

V rozvržení publikace dává autorka větší důraz na moderní českou i světovou hudbu, k níž bývá i obecně méně dostupné literatury. Věnuje se i skladatelům u nás v letech minulého režimu nepreferovaným, jako byli například Martinů, Copland, Gershwin, Bernstein, Barber, Cage, ale i Stravinskij, a dochází až k dnešním skladatelům minimalismu se jmény Adams či Glass. Záměr celé publikace si zaslouží uznání už kvůli originálnímu znění v anglickém jazyce. Může ostatně posloužit i českému čtenáři a odborníkovi, jako souhrn informací i už zmíněnou nabídkou anglického znění skladatelských jmen a děl.

Body: 0 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.