pondělí, 27. leden 2003

Nikolaus Bruhns: Kompletní dílo pro varhany

Napsal(a) 

booklet booklet
Italský renomovaný varhaník Lorenzo Ghielmi tentokrát sáhl po díle autora, který patří do třetí generace severoněmeckých varhaníků 17. století (spolu s Dietrichem Buxtehudem, Nicolausem Hanffem nebo Vincentem Lübeckem). Nikolaus Bruhns (1665 - 1697) je jméno, které nám možná dnes již mnoho neříká, ale ve své době byl řazen k nejlepším hudebníkům a kromě klávesových nástrojů se zdařile věnoval i hře na housle a zpěvu. Celý svůj krátký život prožil Bruhns ve městě Husum, byl žákem Dietricha Buxtehudeho. S tímto autorem má také mnoho společného, například členění toccat na kratší vzájemně kontrastující úseky (u Buxtehudeho jich bývá pět).

Vzhledem k Bruhnsově nepříliš rozměrnému dílu, jež by nahrávku nemohlo zcela vyplnit, vybral Ghielmi pro doplnění dvě Buxtehudeho skladby: Nun komm der Heiden Heiland a Chorální fantazii Gelobet seist du, Jesu Christ. V závěru zazní Praeludium e moll Bruhnsova současníka Arnolda Mattiase Brunckhorsta. Díky tomuto lze pozorovat, jak se žák inspiroval u svého kantora, kde překročil takříkajíc jeho stín, jak vypadala severoněmecká varhanní škola před J. S. Bachem, z čeho Bach vycházel a na čem stavěl. Seznámit se s dílem Nikolause Bruhnse rozhodně stojí za to, je působivé a velice expresivní (zvláště Praeludium e moll a Chorální fantazie Nun komm der Heiden Heiland ). V provedení vynikajícího Lorenza Ghielmiho je nahrávka skutečnou lahůdkou. Ghielmiho hra je detailně promyšlená, zábavná ve hře s varhanními rejstříky, inspirující, logická, bez stínu potřeby vyzdvihovat sebe sama. Je dobře, když se propagaci autorů, jež jsou širšímu publiku méně známí, věnuje kvalitní péče a snaha pak nepřijde vniveč. Lorenzo Ghielmi nás tedy zve: Nikolaus Bruhns - seznamte se!

Vydavatel: Winter & Winter / 2HP Production

Stopáž: 55:48

Nahráli: Lorenzo Ghielmi - varhany

Body: 5 z 6

Dina Šnejdarová

Hudbě se věnuje přibližně od svých pěti let. Postupně prošla školením klavír-varhany-cembalo-dirigování-liturgická praxe-základy zpěvu a muzikologie (FF UK), souběžně s tím se řadu let věnovala klasickému baletu pod vedením nezapomenutelné Dagmar Špryslové a krátce též scénickému tanci (Vysokoškolský umělecký soubor, dnes Taneční centrum Praha). Její „hudební mámou“ se stala pedagožka Alena Kuklová, rodačka z Poličky, díky níž neztratila radost z hudby a přibližně v devíti letech objevila tvorbu 20. století, zejména Bohuslava Martinů a Bély Bartóka. Za průnik do hudebně-analytického myšlení vděčí varhanici Miroslavě Svobodové, za překonání obav z improvizace Jitce Chaloupkové (Konzervatoř České Budějovice). V muzikologii se soustředila na hudbu starších období. Pracovala jako zástupkyně šéfredaktora Harmonie, spolupracovnice ČRo Vltava, editorka koncertních programů FOK, knihovnice Hudebního oddělení NK ČR. V současné době se věnuje vzdělávání svých dvou dcer a hudební publicistice (Harmonie, Czech Music Quaterly, FOK, Česká filharmonie, Pražské jaro), provozuje též autorský Dinin nevyvážený blog (dinasnejdar.blogspot.cz). Jejím nej- autorem je již od dětství Johann Sebastian Bach.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.