Nikolaj Mjaskovskij: Symfonie č. 6

Od dob Beethovenových je větší počet symfonií než devět v tvorbě jednoho skladatele považován za výjimku a Šostakovičových patnáct svým způsobem za vrchol. Mjaskovskij je však autorem sedmadvaceti symfonií. Šestá z nich vznikla v rozhodujících letech skladatelova života, mezi lety 1921-23. Hodinová skladba je napsána v „podivné“ tónině es moll, která však má pro skladatele, věřícího na symboliku tónin, skrytý význam (uvádí se jako centrální tónina také Musorgského Borise Godunova i Chovanštiny nebo Čajkovského Pikové dámy ). Pro Mjaskovského byla tato volba tóniny ohlasem právě prožitého desetiletí rozporů a pochyb; dokumentuje to i celá řada přednesových znamének v partituře. Kam hudba směřuje, vyplývá z finále. Skladatel v něm použil dvě slavné písně francouzské revoluce, Carmagnolu a Âa ira . Citáty daly hudbě jasný (do této chvíle víceméně abstraktní) „obsah“, z dnešního hlediska však také nepominutelnou dávku popisnosti, které – a v tom je hranice geniality – se při užití konkrétních citátů například Šostakovič dokázal vyvarovat. Tento úsek tvoří v celé Mjaskovského symfonii sice významnou, nicméně přece jen epizodu. V dalším konceptu plánu nastupuje téma Dies irae a ruský chorál. Ten může být prováděn ad libitum, vynikající předkládaná nahrávka jej zařazuje, a poskytuje tak symfonii nádherně vygradovaný závěr. Věkem patří Mjaskovskij mezi generace, představované Musorgským a Čajkovským na jedné straně, a Šostakovičem, Prokofjevem a Stravinským na straně druhé. Poznání hudby Mjaskovského vyplňuje vývoj mezi těmito generacemi a dává mu logiku.

Vydavatel: che Grammophon / Universal Music

Stopáž: 64:28

Nahráli: Göteburg Symfoniska Kör, Göteborgs Symfoniker, Neeme Järvi

Body: 4 z 6

Sdílet článek: