Music from Eighteenth-Century Prague: Zelenka – Tůma

Collegium 1704, Václav Luks – umělecký vedoucí. Text: A, N, F, Č. Nahráno: 2013. Vydáno: 2014. TT: 56:01. DDD. 1 CD Supraphon SU 4160-2.

Supraphonský projekt Music from Eigteenth Century Prague přináší jeden mimořádný titul za druhým. Zde recenzované CD s podtitulem Bohemian disciples of Johann Joseph Fux (Fuxovi žáci z českých zemí) zažilo svůj křest letošního 31. ledna v břevnovském klášteře, během zahajovacího koncertu dalšího ročníku koncertního cyklu Collegia 1704 Hudební most Praha-Drážďany. Soubor tu představil stejný výběr z duchovní hudby Jana Dismase Zelenky a Františka Ignáce Antonína Tůmy jako na CD – Zelenkovu tvorbu zastupovaly mariánské antifony Sub tuum praesidium I-III ZWV 157 a Sanctus et Agnus Dei ZWV 34 a ZWV 36, Tůmovo dílo Stabat mater g moll. Program koncertu byl oproti CD rozšířen o tři moteta Antonia Caldary; na CD se naopak navíc v interpretaci Heleny Zemanové a Jany Chytilové objevuje Sonata in F pro dvoje housle a basso continuo od Zelenkova a Tůmova současníka Johanna Georga Orschlera (Orslera). Orschlerova klidně plynoucí chrámová sonáta funguje na CD jako dobře zvolený předěl mezi dvěma kontemplativními plochami i dvěma odlišnými způsoby ztvárnění duchovního textu, Tůmovým a Zelenkovým. Na CD je tato sonáta zaznamenána vůbec poprvé, stejně jako Zelenkovo Sanctus et Agnus Dei. Jako vždy v případě nakladatelské řady Music in Eighteenth Century Prague jde o významný ediční počin. Zdůvodňovat nutnost systematického vydávání Zelenkových skladeb na CD není na tomto místě jistě nijak nutné, František Ignác Antonín Tůma patří k nejpozoruhodnějším hudebníkům z českých zemí, kteří se uplatnili na císařském dvoře ve Vídni (jeho dílo na své znovuobjevení doposud čeká, ačkoliv v době svého vzniku i později bylo vysoko hodnoceno – konkrétně Stabat Mater g moll se provozovalo hluboko do 19. století). A pokud se Orschlera týče, ani on nepatřil k marginálním zjevům hudební historie – z Vratislavi (která v době jeho narození byla součástí zemí Koruny české), se přes Vídeň a Prahu dostal do služeb moravské šlechty, zejména Collaltů a Liechtensteinů; z jeho díla jsou dnes známé především instrumentální skladby, byl však i autorem oratorií. Společným jmenovatelem je u všech tří skladatelů kromě původu také jejich studium u císařského dvorního kapelníka Johanna Josepha Fuxe, jedné z největších hudebních autorit 18. století – Fuxova učebnice kompozice Gradus ad Parnassum patřila i v našich zemích po mnoho desetiletí k nejrozšířenějším hudebněteoretickým spisům vůbec (a Fux sám se významně zapsal do českých hudebních dějin svou operou Costanza e Fortezza, jejíž provedení v roce 1723 otevřelo cestu k trvalé­mu provozování oper na pražských scénách).

Nahrávka má vysokou uměleckou i technickou úroveň, na jejím vzniku se podíleli výteční specialisté – dirigent Václav Luks, Collegium 1704Collegium vocale 1704, v sestavě Hana Blažíková (soprán), Kamila MazalováMarta Fadljevičová (alt), Václav ČížekČeněk Svoboda (tenor), Tomáš KrálJaromír Nosek (bas). CD je vybaveno čtyřjazyčným bookletem – v angličtině, němčině, francouzštině a češtině tu je nejen výtečný průvodní text Václava Kapsy – jednoho z předních českých znalců doby vzniku zde prezentovaných skladeb, nýbrž jsou do těchto jazyků přeloženy i původní latinské texty Zelenkových a Tůmových skladeb; neschází tu ani základní informace o Collegiu 1704 a Václavu Luksovi. Shrnuto stručně: další titul, který by si měl opatřit každý, kdo se zajímá o tvorbu Jana Dismase Zelenky a jeho současníků, nebo sleduje rozvoj hnutí za historicky poučenou interpretaci starší hudby u nás.

Psáno pro: HARMONIE 05/2014

Sdílet článek: