Missa Transfigurationis, o níž by se mělo vědět

Musique en Wallonie (MEW) je malý label, vydávaný valonskou částí belgického království, přesto by mohl být vzorem mnohem větším vydavatelským firmám. Již předchozí alba se skladateli jako de la Rue, Binchois, Dufay, de Orto, Desprez nebo Lassus dávají tušit, že akcent v dramaturgii MEW leží v dávné hudební minulosti jižního území dnešní Belgie. Kromě originálního výběru skladeb – vydavatel spolupracuje s univerzitou v Lutychu – upoutá luxusní obal ve formě malé vázané knížky, fotograficky bohatě zdobený. Fundované články jsou čtyřjazyčné, včetně holandštiny. Však také tyto nahrávky jsou pravidelně oceňovány diskografickými cenami (Caecilia Prix, Diapason d’Or). Nejinak je tomu i v dosud posledním albu, věnovaném rukopisu z archivu katedrály v Tournai. Přestože rukopis pochází z údobí před rokem 1602, byl k velkému překvapení nalezen v archivu katedrály až v listopadu roku 2006. Ačkoliv tamější bratrstvo mělo jen 8 členů, byly jeho sympatie u věřících velké. Je rovněž známo, že v 15. století byly v Tournai reformátorské myšlenky Jana Husa velmi populární, jeho tamější obdivovatel a zastánce, augustiniánský bratr Nicolas Serrurier, byl za to dokonce několikrát odsouzen, kromě Tornai i daleko mimo jeho biskupství (Konstance, Florence, Lausanne). Slavnosti Transfigurace byly často spojovány s myšlenkami Jana Husa, navíc se podle Nového zákona Transfigurace konala na hoře Thabor a tím se nepřímo dostáváme i k baště husitství. Důkazy sice nelze dohledat, ale je zajímavé, že hora Tábor se opakovaně nachází v mešním textu.

Pergamenový manuskript Bratrstva Konfigurace obsahuje různé kompozice. Původně měla být Missa Transfigurationis realizována souborem Dirka Snellingse Capilla Flamen­ca. Tento známý muzikolog a basista minulý rok zemřel, a tak se vedení narychlo ujal jeho kolega Hendrik Vanden Abeele, umělecký vedoucí souboru Psallentes, orientovaného zejména na gregoriánský zpěv. Nakonec to byla šťastná volba, už i proto, že mezi díly mše jsou podle zvyklostí vloženy gregoriánské zpěvy z konce středověku. Sek­vence Thabor superficie je interpretována střídavě v gregoriánské a polyfonní podobě. Devítičlenný Psallentes (s třemi kontratenory) zvládnul dost obtížnou interpretaci mše na výbornou. Baryton a umělecký vedoucí Hendrik Vanden Abeele je v tomto druhu hudby skutečně doma. Tato nahrávka by neměla chybět ve výběru našich stoupenců staré hudby, a to nejen kvůli (více než pravděpodobným) českým konexím.

Psallentes, Hendrik Vanden Abeele – dirigent. Text: A, N, F, NL. Nahráno: 2014. Vydáno: 2015. TT: 65:52. 1 CD Musique en Wallonie MEW 1576.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější