neděle, 10. březen 2002

Michal Novenko: Organ Music of Renaissance in Bohemia(Hassler, Monte, Massaino, Resinarius, Luyton ad.)

Napsal(a) 

booklet booklet
Nahrávek s čistě českým varhanním repertoárem moc není; s renesanční hudbou pak neznám žádnou. O to záslužnější je nahrávka Michala Novenka , který byl okouzlen renesančními varhanami ve Smečně, jež jsou nejen českou, ale i středoevropskou raritou. Navíc je deska praktickou ukázkou smyslu spolupráce praktického muzikanta a muzikoložky. Muzikoložka Kateřina Kohoutová totiž upozornila svou prací na tzv. Libereckou tabulaturu . Tento sborník (asi z roku 1600) totiž obsahuje varhanní přepisy vokálních děl své doby a několik těchto anonymních skladbiček naleznete ve světové premiéře na této desce. Podstatně složitější jsou však práce skladatelů rudolfinské doby Hanse Leo Hasslera a Charlese Luytona. Autentické vyznění třeba půltónových postupů v Hasslerově Toccatě je tak sugestivní, že si snadno představíme jak exoticky musela tato hudba v době vzniku působit. Pozdější tektonické myšlení jako by předjímala velkolepá Luytonova Fuga . Booklet se sleeve-notem Michala Novenka je doplněn dispozicí varhan.

Vydavatel: Rosa

Stopáž: 64:43

Body: 5 z 6

Luboš Stehlík

Narodil se 20. dubna 1957 v Pardubicích. Housle a zpěv studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolvoval obor Hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupil ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení hudební vědy, kde jeho diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil coby redakční benjamínek v roce 1984 v nakladatelství Editio Supraphon – oddělení knih o hudbě,  kde redigoval ledacos, od Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby až po Cimrmana v říši hudby. Po roce 1989 působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho  vymazání z českého hudebního života se stal v roce 1994  nejdříve redaktorem a poté šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Je partnerem nejlepší manželky ze všech, otcem tří dětí a dědečkem raději nespecifikovaného počtu vnoučat.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.