Michal Mašek – Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“*, Sonáta pro klavír č. 24 Fis dur op. 78**

Michal Mašek – klavír, **Komorní filharmonie Pardubice, Leoš Svárovský – dirigent. Produkce: JOB MARKET, s.r.o. Text: A. Nahráno: *11/2008, Kulturní dům, Teplice, **1999, Dvořákova síň Rudolfina, Praha. Vydáno: 2008. TT: 44:54. DDD. 1 CD Arco Diva UP 0109 – 2131.

Když vydal Michal Mašek na konci devadesátých let svá dvě bachovská CD, bylo zjevné, že v tomto osmnáctiletém umělci roste jedna z našich největších pianistických nadějí posledních let. Další připravované projekty už bohužel Michal Mašek nerealizoval – zdravotní problémy mu na dlouhou dobu naprosto znemožnily hru na klavír. Michal Mašek ovšem nepatří k lidem, kteří se vzdávají bez boje. O možnost vrátit se ke svému nástroji zápasil velmi houževnatě – a zvítězil! Velkou zásluhu na svém uzdravení připisuje akupunktuře, ale – jak sám říká – k zásadnímu obratu došlo teprve ve chvíli, kdy v sobě nalezl dostatek síly, aby dokázal přijmout myšlenku, že už nebude nikdy hrát. Maškovo nové CD působí dojmem, jako by mělo symbolicky propojit současnost s dobou, kdy přerušil svůj slibný rozjezd. Uslyšíme tu jednak Beethovenovu Sonátu Fis dur op. 78 , jejíž záznam pochází ještě z roku 1999, jednak novou nahrávku Beethovenova 5. klavírního koncertu , jež vznikla roku 2008. Ty, kdo sledovali začátek koncertní dráhy mladého pianisty, toto CD určitě potěší. Michal Mašek totiž zůstal sám sebou: jeho hra dnes stejně jako před deseti lety okouzluje nejen neobyčejnou muzikálností a vynikající technikou, ale především mimořádným hudebním intelektem. Michal Mašek velmi přesně ví, „co“ hraje i „proč“ to tak hraje. Beethovenova Sonáta vychází ve výrazu poeticky a průzračně, její druhá věta má navíc obdivuhodné (a skvěle zvládnuté) tempo. „Císařskému“ koncertu se dostalo v krajních větách potřebného švihu a lesku, ve volné větě oceníme překrásně (a přitom v podstatě velmi „prostě“) modelované melodie. K tomu všemu dokáže Michal Mašek oživit svou hru co chvíli nějakým hezkým zajímavým nápadem. Komorní filharmonie Pardubice je Michalu Maškovi výborným partnerem, zvláštní pozornost si pak zaslouží její velmi kultivované žestě. Jak na nové nahrávce, tak i na svém absolventském koncertu Michal Mašek dokázal, že je opět ve výborné formě.

Body: 5 z 6

Sdílet článek: