Michael Murray – The Great Organ at Methuen

(Johann Sebastian Bach)

Michael Murray – varhany. Produkce: Robert Woods. Text: A. Nahráno: 6/1979, Methuen Memorial Music Hall, Methuen, Massachusetts, USA. Vydáno: 1980 (reedice 2007). TT: 39:58. DDD. 1 CD Telarc 80049 (distribuce Classic).

Americký varhaník starší generace Michael Murray patří k předním umělcům ve svém oboru. Začínal soukromým studiem u M. Duprého, skladatele, varhaníka a dlouholetého profesora i ředitele Pařížské konzervatoře. Tehdy získal Murray celoživotní vřelý vztah k hudbě Johanna Sebastiana Bacha, již také prezentuje na této nahrávce z roku 1979 pořízené na výjimečný nástroj. Varhany v Methuen v americkém státě Massachusetts byly postaveny v Ludwigsburgu v letech 1857 – 1863 pro Boston jako první varhany pro Spojené státy. V roce 1897 pak byly přemístěny do The Methuen Memorial Music Hall a s více než 6000 píšťalami patří k nejcennějším nástrojům v USA. Krásu zvuku mimořádného nástroje zprostředkuje umění Michaela Murraye, který zahájil kariéru v letech 1968 – 1969 sérií recitálů s kompletním dílem J. S. Bacha. Vystupuje s významnými orchestry a dirigenty a souběžně od počátku také nahrává. Je ceněn i pro publikační činnost, napsal úspěšnou knihu o svém učiteli M. Dupré, ale také o dalších francouzských mistrech a své evropské zkušenosti využil v četných rozhlasových pořadech, kam pozval například N. Boulangerovou, A. Coplanda, E. Ormandyho, P. Bouleze, O. Messiaena či D. Fischer-Dieskaua. Michael Murray mimoto stále působí jako varhaník a je čestným doktorem Ohio State University. Výčet jeho aktivit však pouze dotváří vysoké interpretační kvality patrné z téměř třicet let staré nahrávky, neboť vybrané Bachovy skladby v Murrayově podání jsou prodchnuty plným porozuměním, pokorou, ale současně i velkou energií. Fantasie a fuga g moll, Toccata F dur, Passacaglia a fuga c moll i dvě chorální preludia (Vater unser im HimmelreichAlle Menschen müssen sterben ) patří k nejznámějším Bachovým kompozicím pro tento nástroj a spadají vesměs do skladatelova předlipského období. Ve všech můžeme vysledovat Bachovu jedinečnou polyfonii a hloubku hudebních myšlenek i rozmanitost propojení původního protestantského chorálu s italskými vlivy. Díky interpretačnímu mistrovství Michaela Murraye a vyspělé nahrávací technice (již v roce 1979 digitální) můžeme nahrávku vydanou v reedici ocenit jako opravdu nadčasovou.

Body: 4 z 6

Sdílet článek: