Loutna česká v pojetí Ensemble Inégal – Michnova hudba v té nejčistší podobě

Loutna česká (1653) veľkého barokového básnika a skladateľa Adama Michnu z Otradovic (1600–1676) patrí k najznámejším i najvýznamnejším prameňom českých hudobných i literárnych dejín. Až do minulého roku bol však tento prameň nekompletný – chýbali inštrumentálne party. Všetky (početné) doterajšie  interpretácie, notové vydania i nahrávky (CD – Musica Bohemica, dir. J. Krček 1991 a 2002, Ritornello, um. ved. M. Pospíšil 1996 a i., notové vydania M. Horynu a M. Pospíšila) vychádzali z tohto stavu. Za čiastočné skompletizovanie zbierky vďačíme objavu partu 1. huslí Petrom Daněkom v knižnici Vlastivedného múzea v Slanom. Tento objav, ktorý právom vzbudil pozornosť nielen v Čechách, ale doslova na celom svete (písali o ňom napr. v New York Times!), posúva naše poznanie Michnovej hudby o poriadny kus dopredu, samozrejme, aj vďaka pohotovej nahrávke a výbornej interpretácii súboru Ensemble Inégal s umeleckým vedúcim Adamom Viktorom.

Na nahrávke sa Michnova nádherná hudba objavuje v doteraz tej najčistejšej podobe, akú si možno predstaviť. Na základe nájdeného partu 1. huslí bolo možné skutočne rekonštruovať ritornely (doplnením partu 2. huslí) a inštrumentálne sprievody hlasov. Najmä doteraz úplne chýbajúce ritornely prinášajú Michnove piesne v ich pôvodnej, jednoduchej kráse, bez všelijakých barličiek „inštrumentálnych orgií“ (zobcové flauty, kamzíčie rohy, kortholty, cornamusy atď., atď.), založených na využití čo najväčšieho počtu nástrojov hudbe 17. storočia viac či menej cudzích… Ensemble Inégal podáva na rozdiel od doterajších nahrávok vynikajúcu interpretáciu tejto hudby v jej originálnej barokovej podobe! Pri prvom počúvaní tohto CD som si okamžite povedal: konečne počujem, čo to vlastne Michna skomponoval, akú krásnu hudbu. Michnov originál plný vynikajúcich nápadov, nádherných melódií (a textov!), hemiol a pod. je, samozrejme, oveľa zaujímavejší než akákoľvek rekonštrukcia či úprava a je napríklad zaujímavé, že ritornely využívajú napríklad oveľa viac imitácií než by to ktokoľvek predpokladal, aj inštrumentálne sprievody sú celkove veľmi bohaté. V tejto nahrávke konečne nie je Andělské přátelství akýmsi pochodom, ale úplne normálnou, krásnou skladbou s ritornelmi, ktoré sú ešte vyšperkované bohatými ozdobami, typickými najmä pre huslistku L. Torgersenovú, podobne je to vo väčšine skladieb. V tomto interpretačnom poňatí získava Michnova hudba „nádych“ až ľudového muzicírovania, to však vôbec nevadí, ba presne naopak. Nahrávku charakterizuje aj vyrovnaná spevácka dvojica – Gabriela Eibenová a Daniela Čermáková. Ensemble Inégal je však celý vzácne muzikálny a poslucháč nemá najmenšiu šancu nudiť sa, hoci počúva na celom CD vlastne to isté obsadenie (až na poslednú skladbu č. 13, ktorá má namiesto dvoch huslí tri violy). K výbornej kvalite iste prispel aj nahrávací tím na čele so skúsenom J. Krčkom. Vďaka za túto nahrávku, ktorá nám chronicky známy Michnov opus priniesla v novej, no zároveň pôvodnej kráse!

Adam Václav Michna: Loutna česká. The Czech Lute. Ensemble Inégal, Adam Viktora. ARTA Records 2015.

Sdílet článek: