středa, 5. březen 2008

Louis Spohr - Kráska a zvíře (Zemíra a Azor)

Napsal(a) 

Louis Spohr

Kráska a zvíře (Zemíra a Azor)

Shiree Kidron - soprán, Matthew Pena - tenor, Paul Shikany - tenor, Robert Stafford - baryton, Manhattan School of Music Opera Orchestra, Christopher Larkin. Produkce: John Ostendorf. Text: A, N. Nahráno: neuvedeno. Vydáno: 2005. TT: 65:29, 44:52. DDD. 2 CD Albany Records Troy 787-788 (distribuce Euromusica).

Ačkoli patřil Louis Spohr, jeden ze zakladatelů německé romantické opery, po celé 19. století, ba i na počátku dvacátého k uznávaným a hraným skladatelům, dnes se díla z jeho početné tvorby objevují na repertoáru zřídka. Tím spíše opery, kterých napsal na tucet. Operní studio Manhattan School of Music pod vedením Gordona Ostrowského tak rozhodně zaslouží uznání, že zařadilo do dlouhodobě dramaturgicky zajímavé řady svých školních operních produkcí (v níž se mimo jiné objevily i Smetanovy Dvě vdovy) Spohrovu operu Zemíra a Azor . Firma Albany Records v roce 2005 záznam tohoto nastudování vydala na dvou CD jako první kompletní nahrávku této Spohrovy opery.

Dvouaktová opera Zemíra a Azor podle známé pohádky o krásce (Zemire) a zvířeti (Azor) na upravené libreto Jeana-Françoise Marmontela, psané původně pro André Grétryho, byla poprvé uvedena v nastudování skladatele v roce 1819 za jeho působení ve funkci ředitele frankfurtské opery. Z nahrávky lze dovodit, že v případě Zemíry a Azora nebyl soud historie až tolik nespravedlivý. Vedle Mozartovy Kouzelné flétny, Rossiniho oper i o dva roky mladšího Weberova Čarostřelce, které tvoří nejbližší srovnávací okruh, obstojí zhruba dvouhodinové dílo se sedmnácti hudebními čísly propojenými mluvenou prózou stěží. Spohr byl ovšem dostatečně řemeslně zdatný skladatel na to, aby postihl "vyšší" styl hlavních postav a lidovější komický ráz sluhy Aliho, vyjádřil kontrast míst dramatických a lyrických, prokázal i melodickou invenci (například Zemiřina romance o růži z 1. dějství se objevovala v aranžmá pro nejrůznější nástroje) a dal sólistům příležitost se blýsknout v efektních koloraturních partiích. Z dnešního pohledu je Spohrova opera zajímavým mezičlánkem mezi klasicismem a raným romantismem.

Při hodnocení nastudování Spohrovy Zemíry a Azora operním studiem newyorské hudební školy na Manhattanu záleží na tom, s čím srovnáváme. Pokud bychom chtěli použít profesionální měřítka, pak ocenění zaslouží především orchestr pod taktovkou Christophera Larkina, který se zaskvěl v plasticky vypracované předehře i v introdukci k 2. dějství. Příkladná je péče, jaká byla věnována výslovnosti, a to jak německé v hudebních číslech, tak anglické, neboť mluvené části jsou uváděny v angličtině. Vlastní pěvecké výkony však příliš nezáří: jsou zatíženy těžkopádností a přepjatou vznešeností, zbytečným přepínáním a dynamickou plošností. Ke světlému lyrickému sopránu Shiree Kidron v roli Zemíry se vůbec nehodí nadměrné vibrato a Matthew Pena jako Azor si nedokázal poradit s koloraturami ani intonační jistotou. Alespoň Paul Shikany jako sluha Ali se snaží odlehčit celkově nadmíru vážné pojetí. Pokud bychom ovšem chtěli porovnat porovnatelné, tedy nastudování Spohrovy Krásky a zvířete operním studiem Manhattan School of Music například s Hudební akademií múzických umění, pak dvě poslední inscenace Operního studia HAMU - Figarova svatba ve spolupráci s ústeckou operou nebo Martinů Ženitba - se vedle té newyorské krčí kvalitativně o několik řádů níž. Ve srovnání s Ostrowského osmiletým promyšleným výběrem vhodných titulů pro školní produkce adeptů operního umění pak navíc ještě zřetelněji trčí nevhodnost volby tak interpretačně obtížného díla, jakým je Figarova svatba.

Booklet obsahuje stručné pojednání o Spohrově opeře v angličtině a kompletní německé libreto s anglickým překladem. Ačkoli jmenovitě uvádí do posledních podrobností realizátory scénického projektu a členy orchestru a je zde přetištěno i několik černobílých fotografií z provedení, datum a místo pořízení nahrávky chybí. Není ani zřejmé, zda jde o záznam živého provedení nebo o studiový snímek. Je to škoda, protože právě dramaturgická hodnota zachycení dnes neznámé Spohrovy opery je největším kladem této nahrávky.

Body: 3 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.