Lotz Trio & Friends a jejich Mozart

Už na prvý pohľad elegantný, mierne nápadný zlato-modrý obal CD má vysokú šancu upútať v obchode už len svojím vzhľadom. Najnovšie CD zoskupenia Lotz Trio vyšlo pod hlavičkou vydavateľstva Hevhetia v roku 2014. Názov Lotz Trio and Friends prezdrádza, že k spolupráci si niekoho prizvali, a to spevácke trio: Jolantu Kowalsku Pawlikowsku, Teréziu KružliakovúTomáša Šelca. Zároveň napovedá, že ide o „zmesku“ Mozartovej hudby pre basetové rohy v spojení s hlasom. Hneď po otvorení bookletu sa poslucháč dokáže dobre zorientovať v repertoárovej ponuke nosiča. Keďže je to pre mnohých neznáma hudba, v pomerne hrubej knižočke nám autor textu a samotný hráč Róbert Šebesta ponúka krátky a výstižný sprievod tematikou rozdelenou do krátkych kapitol. Od sveta basetových rohov cez harmonie musique, nacht musique, samotného basetového rohu prechádza až k predstaveniu Lotz Tria. Táto časť je písaná zrozumiteľne, hoci laik sa môže v niektorých označeniach stratiť, v zásade poskytuje adekvátny prehľad k hudobnej produkcii na albume. Booklet je zostavený prehľadne, vecne a ponúka aj galériu z nahrávania a texty piesní.

Pri počúvaní „na prvý posluch“ upúta čistota zvuku. Jeho ostrosť a presnosť zachytáva aj najmenšie pohyby mimo hrania, a tak okrem guľatému zvuku basetových rohov počuť aj takmer každý nádych a prefuk, či stláčanie klapiek, čo môže byť pre niekoho rušivým momentom. Zároveň nás nevnáša do zvuku dokonale digitálne vyhladenej nahrávky, ale ostáva v nej čosi realistické, ľudské. Lotz Trio predvádza veľmi príjemnú a vyváženú súhru, štýlovo a interpretačne autentickú. Taktiež spevácke trio si nasadilo slušnú „laťku“. Zvuková kvalita je veľmi dobrá a spevácke hlasy sa nezlievajú, je možné rozoznať každého zvlášť a všetci spolu pôsobia veľmi homogénne, trio basetových rohov veľmi citlivo pracuje s dynamikou a tak plynulo znie so speváckym partom. Jedinou nevýhodou „tohto čistého zvuku“ sú príliš výrazné sykavky.

Mozartova zábavná hudba neuvádza poslucháča k ťažkým myšlienkam, práve naopak, pôsobí jednoducho a príjemne. Táto nahrávka je veľmi vydareným počinom oživenia „starej“ hudby. Hudby, ktorá nás vytrhne z dnešného dňa a vďaka interpretácii vrhne do sveta krinolín a jemného porcelánu s čajom. Je jednoduchá a výstižná, ľahká a príjemná. Jednoslovnou charakteristikou tohto albumu by bolo slovo svieža. Či už zvukovo, žánrovo aj výberom neopočúvaných Mozartových melódií z jeho bezodnej studnice. Pre fanúšikov je skvostom, pre „cudzích“ novou cestou predstavenia neznámeho. Stojí za vypočutie, budete príjemne očarení.

 

LOTZ TRIO &  FRIENDS

W.A. MOZART

Lotz Trio:

Róbert Šebesta – basetový roh I.

Ronald Šebesta – basetový roh II.

Andreas Fink – basetový roh III.

                       

Jolanta Kowalska Pawlikowska – soprán

Terézia Kružliaková – mezzosoprán

Tomáš Šelc – bas

HEVHETIA 2014

Sdílet článek: