sobota, 16. červenec 2005

Ljubica Maric: Songs of Space, Byzantine Concerto, Threshold of Dream, Ostinato Super Thema Octoicha

Napsal(a) 

booklet booklet
Dragoslava Nikolic - soprán, alt, Olga Jovanovic - klavír, Ljubica Maric - klavír, Jovan Milicevic - recitátor, Josip Pikelj - harfa, Belgrade Philharmonic Orchestra, Radio-Television Belgrade Chamber Orchesta, Radio-Television Belgrade Philharmonic Orchestra, Oskar Danon, Mladen Jagušt. Produkce: Konstantin Vinaver, Rastislav KambaskoviÉ. Text: A, N, F. Nahráno: 1964, 1977, Studio Srbského rozhlasu a televize. TT: 69:12. ADD. 1 CD Chandos CHAN 10267 H (distribuce Panther). Život srbské skladatelky Ljubici Maric (1909-2003) je svým způsobem spojen s dějinami české hudby mezi dvěma světovými válkami, s pražskou konzervatoří, hudebním ovzduším a osobnostmi tehdejší Prahy. Od poloviny třicátých let patřila ke skladatelské špičce Srbska, poté, co se vrátila do vlasti po studiích v Praze u Josefa Suka a Aloise Háby. Studovala zde s přerušením v letech 1929-37. Podněty, které v Praze nasála, se projevily už roku 1933, kdy byl na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Amsterodamu úspěšně proveden její Dechový kvintet . Booklet už nezmiňuje, že se vehementně (a marně) pokoušela v Srbsku založit po Hábově vzoru oddělení čtvrttónové hudby a že byla ve zfašizované Jugoslávii pronásledovaná za styky s "bolševickým" Československem. Na snímku je ovšem zastoupena svou pozdější tvorbou. Je zde Byzantský koncert pro klavír a orchestr z roku 1959 ("byzantský" proto, že využívá melodický vzorec druhého, třetího a čtvrtého oktoechu), který podle skladatelčiných vlastních slov měl být "poctou byzantskému dědictví a kulturním kořenům" Srbska. Také komorní kantáta pro soprán, alt, vypravěče a komorní orchestr Práh snu z roku 1961 spojuje archaické a moderní prvky (zvláštní zmínku zaslouží výkon Dragoslavy Nikolic , která obsáhla part v rozpětí sopránu i altu (který je možno dělit mezi dvě zpěvačky). Oktoech se stal inspirací také v o dva roky mladším Ostinatu pro klavír, harfu a smyčcový orchestr (part klavíru hraje autorka). Závěrečné Písně prostoru , kantáta pro smíšený sbor a smyčcový orchestr, jsou z roku 1956, jejich textovou předlohou se staly epitafy na náhrobcích středověké manichejské sekty, bosenských bogomilů. Všechny skladby tedy spojuje východisko ve staré Byzanci a moderní (a to i po dalším půlstoletí) hudební jazyk. Ljubica Maric byla žena křehké fyziognomie, která mnoho vydržela. Její hudba je dokladem síly osobnosti, tvůrčí inteligence i muzikální spontaneity. V meziválečné době byli jihoslovanští skladatelé díky kontaktům s naší skladatelskou avantgardou u nás k slyšení rozhodně častěji než dnes; díky tedy alespoň za inspirativní cédéčko.

Vydavatel: Chandos/Panther

Stopáž: 69:12

Body: 5 z 6

Vlasta Reittererová

Narozena 9. ledna 1947 v Praze (roz. Pellantová, provdaná Hrušková, Benetková). Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě KU a současně tehdejší Lidovou konzervatoř (herectví a pantomima). Prošla několika amatérskými divadelními soubory, v letech 1968–1970 byla členkou baletního souboru Krušnohorského divadla v Teplicích, po narození dcery se vrátila do Prahy a do roku 1976 působila v komparzu Divadla E. F. Buriana, kde byla 1970–1972 zaměstnána jako uklízečka. V letech 1972–83 (s několikaletým přerušením mateřskou dovolenou) referentka v tuzemském koncertním oddělení agentury Pragokoncert. Roku 1987 nastoupila na Filozofickou fakultu do dnešního Ústavu hudební vědy jako knihovnice, kde se vrátila k vystudovanému oboru a roku 1988 získala doktorát. Na FF UK zůstala do odchodu do důchodu 2002. Několik let také vyučovala historický seminář na pražské konzervatoři a působila jako externí pedagog na Masarykově univerzitě v Brně. V posledních letech se mj. věnuje překladatelství. Životní heslo? S Janem Nerudou říká: „Vším jsem byl rád.“

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.