středa, 12. leden 2011

Libuše Tichá - Slyšet a myslet u klavíru

Napsal(a) 

Libuše Tichá - Slyšet a myslet u klavíru Libuše Tichá - Slyšet a myslet u klavíru

176 stran, Nakladatelství Akademie múzických umění, Praha 2009.

Libuše Tichá má v oboru klavírní pedagogiky velice bohaté zkušenosti: působí na Pedagogické fakultě UK jako odborná asistentka hry na klavír a metodiky a zároveň vyučuje klavírní hru v Hudební škole hl. m. Prahy a na hudebním gymnáziu na Komenského náměstí. O jejích pedagogických schopnostech svědčí i to, že její žáci ze všech tří škol získávají významná ocenění na interpretačních soutěžích. Řadu odborných statí o klavírní pedagogice, které Libuše Tichá publikovala v odborných časopisech a sbornících, završila nyní knihou Slyšet a myslet u klavíru , kterou vydalo v říjnu 2009 Nakladatelství AMU jako první svazek své nové edice, věnované hudební pedagogice. Podtitul knihy „Práce na rozvoji talentu interpreta-klavíristy“ prozrazuje, že v centru zájmu Libuše Tiché stojí především rozvoj mladého talentu. Její pohled na tuto problematiku je však pojat v obdivuhodné šíři a komplexnosti: propojují se zde aspekty pedagogické, interpretační, technické, estetické, psychologické i hudebně-teoretické. Základními tematickými okruhy jsou počátky klavírního vyučování, interpretace jako výklad hudebního díla, kultivace klavírního tónu, rozvoj klavírní techniky, cvičení a klavírní myšlení. S obdivuhodným přehledem pracuje Libuše Tichá s prameny a literaturou: předkládá bohatou paletu nejrůznějších pohledů, podložených bohatými citacemi, přičemž nevnucuje čtenáři své názory, ale naopak: ponechává na něm, aby si vytvořil názor vlastní, neboť – jak sama v knize píše – na řešení mnoha problémů a situací neexistuje jednotný recept. Formulace Libuše Tiché se vyznačují pozoruhodnou pregnantností a výstižností a mnohé z jejích postřehů by si zasloužily, aby byly vytesány do kamene nade dveřmi každé klavírní třídy. Velice hezky graficky vypravená knížka je adresována především učitelům klavírní hry a jejich studentům, ale cenné podněty k zamyšlení přináší i těm, kdo se zajímají hlouběji o hudební interpretaci v nejširším slova smyslu.

Body: 6 z 6 - tip Harmonie

Věroslav Němec

Hudební editor a redaktor, klavírista (bývalý), pedagog (bývalý), muzikolog, hudební publicista. V letech 1975 – 2000 pracoval v hudebním nakladatelství Supraphon (1989–91 šéfredaktor, 1998–99 ředitel, 1999–2000 místopředseda představenstva). Od roku 2000 je šéfredaktorem hudebního nakladatelství Amos Editio, které v roce 2012 získalo pod jeho vedením prestižní Cenu České hudební rady. Jako pianista vystupoval v klavírním duu se svou manželkou Jitkou. S časopisem Harmonie spolupracuje od roku 1999. Ve svých textech, jichž vyšlo v Harmonii přes 500, se věnuje především klavírní interpretaci.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.