čtvrtek, 27. listopad 2003

Les Lettres enlacées

Napsal(a) 

booklet booklet
Kontrapunkt jako kompoziční styl se v průběhu 20. století dostal do popředí zájmu skladatelů. Tento rigorózní způsob organizace hudebního materiálu se díky svým přísným pravidlům a funkčním zásadám stal preferovaným vodítkem na cestách hledání nového hudebního výrazu, neboť poskytoval skladatelům dostatečně pevný stavebný základ, na němž bylo možné budovat leckdy poměrně smělé útvary, do jejichž podoby se vtiskly nové zvukové a formální prvky, aniž by se tvůrce obával jakékoli nesoudržnosti. Právě kontrapunkt dal takové skladbě pevný řád a do jisté míry svou povahou sám "uhlídal" to, co by skladateli mohlo uniknout při konstruování kompozice s odlišnou zvukovou, stavebně formotvornou, či výrazovou složkou. A právě kontrapunkt jako utvářecí aspekt kompozice stojí v dramaturgickém základu avizovaného CD. Interpreti zařadili skladby Paula Hindemitha a Michaëla Lévinase, tedy autorů, jež se oba ve svých skladbách stavebně opírají o kontrapunktické techniky, a přitom časově stojí na okrajích století. Z tohoto snímku lze tedy velmi dobře vysledovat vývoj v dějinách kontrapunktu jako skladebné techniky. Nebylo by to však možné bez precizní a velmi poučené interpretace všech hudebníků. Především kompozice Les Lettres enlacées IV pro dvoje housle, dvě violy a violoncello je nelehkým kusem, který vyžaduje naprosto dokonalou souhru a citlivost hráčů vůči sobě navzájem. Tato skladba je tvořena několika pásmy, které se polyfonickým způsobem rozvíjejí, gradace je dosaženo postupnou diminucí všech použitých prvků v hudebním proudu. Jak vidno, technicky skutečně náročná skladba. Leč ani takto komplikovaná struktura nepůsobí neosobně a chladně. Je překvapujícím momentem této skladby (a potažmo celé nahrávky), že na posluchače dýchne nevšedně silné kouzlo. Ostatně důvodů k přemýšlení je dostatek - už samotný název (podle Lévinasova cyklu - Propletené dopisy) podněcuje k hledání souvislostí uvnitř všeho, co člověka v životě potkává nebo jej zasahuje. A kontrapunkt je technikou, jejíž podstata stojí na niterných vnitřních souvislostech. Hindemithovy skladby tvoří jakýsi vyvažující protipól, který však není chápán jako opozice, nýbrž dokazuje, že na začátku 20. století dokázal skladatel komponující kontrapunktickou větu vyjádřit stejné idey, jako autor stojící na konci téhož věku, byť zvukovost děl z těchto hraničních údobí prokazuje velké rozdíly. Stejný pevný formotvorný základ ve skladbách obou tvůrců vine nit spojitosti mezi nimi, přestože historické traktování času je nemilosrdně oddělilo. Hudba tohoto po všech stránkách skvělého CD v elegantním bookletu vyzdvihuje posluchače z nemilosrdného diktátu času do sféry hlubokých souvislostí, které může s bezbřehou svobodou a radostí nalézat.

Vydavatel: Harmonia Mundi / Classic

Stopáž: 59:50

Nahráli: Gérard Caussé - viola, Michaël Lévinas - klavír, Quatuor Ludwig

Body: 6 z 6 - tip Harmonie

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.