Leonard Bernstein – Symfonie č. 3 – „Kaddish“

Jana Wallingerová – mezzosoprán, Soňa Červená – recitace, Boni pueri, Pavel Horák – sbormistr, Kühnův smíšený sbor, Marek Vorlíček – sbormistr, Filharmonie Hradec Králové, Leoš Svárovský – dirigent. Nahráno: Záznam koncertu 13. ledna 2011 v sále Filharmonie Hradec Králové. Vydáno: 2011. TT: 46 min.PAL, 16:9 Stereo. 1 DVD FHKDVD9.

Monumentální dramatické třetí symfonické dílo Leonarda Bernsteina provází významnou světovou a českou umělkyni Soňu Červenou již řadu let. K přelomovým vystoupením interpretace textu vypravěče v Symfonii č. 3 – Kaddish patří její vystoupení na Mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl, kde recitovala pasáže z díla v roce 2009 pod taktovkou Leoše Svárovského za doprovodu Filharmonie Brno, Českého filharmonického sboru Brno a Chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice. V loňské sezoně se vrátila ke kompozici opět společně se stejným dirigentem i s mezzosopranistkou Janou Wallingerovou a přednesla dramatický part s noblesou a hlubokým procítěním s Filharmonií Hradec Králové , Kühnovým smíšeným sboremČeským chlapeckým sborem Boni pueri v moderním sále Filharmonie Hradec Králové. Nahrávka předkládá posluchačům jedinečný záznam jejího koncertu z 13. ledna 2011. I když booklety prodejných i neprodejných hudebních disků přináší zpravidla vedle základních informací odborné a dramaturgické texty, životopisy interpretů a profily těles v různých jazycích, nové DVD Filharmonie Hradec Králové uvádí pouze strohý výčet informací připomínající titulkovou podobu hrubě koncipované ediční verze. Vzhledem ke skutečnosti, že Bernsteinovo dílo nezaznívá často na programech koncertního repertoáru klasické hudby, bylo by přínosnější uvést i historické pozadí jeho vzniku. Symfonii č. 3 „Kaddish“ pro orchestr, smíšený sbor, chlapecký sbor, vypravěče a mezzosoprán na texty židovské modlitby a autora složil Leonard Bernstein původně na zakázku Nadace Koussevitzkého a Bostonského symfonického orchestru. Její provedení bylo plánováno na sezonu 1955/1956, kdy si těleso připomínalo pětasedmdesáté výročí své existence. Skladatel ji ale dokončil až s osmiletým zpožděním a komponoval ji v letech 1961 – 1963. Za bezprostřední umělecký impuls ke skladbě bývá považováno úmrtí jeho blízkého kolegy, světově uznávaného řeckého dirigenta, skladatele a klavíristy Dimitrije Mitropoulose. Premiéra třetí symfonie se konala 10. prosince 1963 v Auditoriu Frederica R. Manna v Tel Avivu, Bernstein při ní dirigoval Izraelskou filharmonii a izraelské sbory, které hudebně připravil sbormistr Abraham Kaplan. Řečnický part recitovala Hannah Rovina z Habimah divadla a sólistkou slavnostního večera byla mezzosopranistka Jennie Tourel. Provedení bylo korunováno aplausem a Izraelce hluboce zasáhlo. Americká premiéra se uskutečnila o dva měsíce později s Bostonským symfonickým orchestrem, Sborem konzervatoře Nové Anglie, kolumbijským Chlapeckým sborem a se stejnou mezzosopranistkou. Za pultem stanul francouzský dirigent Charles Munch, part vypravěče přednesla Felicia Montealegre Bernstein. I když v první verzi kompozice byla hlavní postava nazývána Lilie von Scharon, domnívají se mnozí vykladači jeho díla, že Bernstein projektoval do dramatického řečnického dialogu sebe, svůj vztah k Bohu a k jiným autoritám, s nimiž se setkal během svého života. Skladatelovo dílo psané před padesáti lety je stále současné a pro posluchače přístupné jak po hudební, tak po textové stránce. Filozofický rozměr kompozice je nejen dramaticky naléhavý, svárlivý a vyzývavý, ale i pietní a radostný. Bernstein napříč symfonickými větami Invocation. Kaddish 1, Din Torah. Kaddish 2, Scherzo. Kaddish 3. Finale. Fugue tutti graduje skladbu jako prokomponovaný vícežánrový hudební obraz, ve kterém se člověk prostřednictvím lidského hlasu – recitace, sólového zpěvu a vokálních složek sborů – emocionálně vyrovnává s mezilidskými vztahy a existenciálními otázkami. Soňa Červená přednesla part s dramatickou naléhavostí a poetickou grácií deklamace. Rozměr hlubokého filozofického díla se stal pro ni výzvou k postoji, kterému propůjčila silnou dávku sebejisté energie. Přístupem pokory a ztišení vzácně šetřila, stejně jak patosem, jenž použila ve vrcholných okamžicích. Texty mluvené části přebásněné do češtiny Ilijou Dorovským i v našem jazyce promlouvají k publiku až s jímavým lyrickým a dramatický vkladem. Mezzosopranistka Jana Wallingerová zpívala opět po jejím boku s charakterově protikladnou vnitřní introvertností a jasnou barvou hlasu, takže Bernsteinova invence u zhudebnění řady sólových výstupů provázená hudebními oblouky spojujícími jednoduchý diatonický hudební jazyk s převládajícím dvanáctitónovým principem mohla plastičtěji vyznít. Pasáže s překvapivými hudebními momenty s jazzovými i lidovými melodiemi, rozvíjející se u skladatele na pozadí různých vlivů kultur amerického prostředí, jsou v kompozici strukturovány v symfonické impozantnosti kontrapunktické sevřenosti prolínání sborů a orchestru. Není bez zajímavosti, že skladatel dílo sám vnímal spíše jako oratorium, zejména v první verzi, která byla v délce padesáti minut a part vypravěče byl psán záměrně pro ženský hlas, zatímco v revidované verzi byl stejný part zamýšlen jak pro ženu, tak muže a skladba celkově byla zkrácena. Zpívané hebrejské a aramejské texty odkazovaly již od počátku na liturgii a společně s obrazy obřadní modlitby Kaddish otevíraly mnoho filozofických témat. Bernsteinova hudba není Filharmonii Hradec Králové příliš blízká, v žánrové rozrůzněnosti stylů hudby skladatele zní pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského v mdlém jednolitém orchestrálním toku interpretace. Kühnův smíšený sbor v nastudování sbormistra Marka Vorlíčka zpívá s porozuměním charakteru díla a dodává kompozici hudební lesk, čistota provedení chlapeckým sborem Boni pueri, který pečlivě připravil sbormistr Pavel Horák , skladbu obohatila o křehkost a nadčasový rozměr dramatického díla. Celková struktura kompozice s gradujícími vrcholnými okamžiky neztratila symfonickou impozantnost a své publikum si našla s relativním úspěchem i v sále Filharmonie Hradec Králové. Disk je doplněn krátkou vložkou, v níž Soňa Červená, jejíž rodinné kořeny jsou spojené s východočeskou metropolí, podporuje úsilí Nadačního fondu (www.varhany.fhk.cz) „Varhany pro Filharmonii Hradec Králové“, vizualizace budoucích varhan i fotografie jsou k dispozici na hudebním DVD.

Body: 3 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější