Joseph Umstatt – Concerti

Solamente Naturali Bratislava, Rita Papp – cembalo, Juraj Kováč – violoncello, Miloš Valent – housle. Produkce: Bernhard Trebuch. Text: A, N, S. Nahráno: leden 2004, září 2005, Bratislavský hrad, Bratislava. Vydáno: 2006. TT: 67:56. DDD. 1 CD ORF Edition Alte Musik ORF CD 436.

18. století bylo zlatým věkem šlechtických kapel, alespoň ve střední Evropě a z první poloviny století se dochovalo jen velmi málo hudby pocházející z tohoto prostředí. Jedním z mála hudebníků, který prošel celou řadou zdejších kapel a v jehož případě máme zároveň možnost poznat alespoň část jeho tvorby, je Joseph Umstatt (1711 – – 1762). Podobně jako řada dalších skladatelů té doby získal tento rodilý Vídeňák vzdělání u jezuitů, a sice na gymnáziu v Trnavě, kde se již projevil jako zdatný hudebník a komponista. Ve třicátých letech byl členem kapely arcibiskupa-primasa Imre Esterházyho v Bratislavě, poté kapelníkem hraběte Dietrichsteina v Brně, pak kapelníkem sasko-polského premiéra hraběte Brühla v Drážďanech, aby se nakonec stal biskupským dvorním skladatelem a kapelníkem v Bamberku. Z jeho tvorby se dochovaly skladby pro klávesové nástroje, několik církevních kompozic a zejména symfonie a koncerty, kterým je také věnována recenzovaná nahrávka. Obsahuje šest houslových koncertů pocházejících z pozoruhodného pramene, autografní a kaligraficky vypracované partitury patrně z roku 1738, která se dochovala ve Vídni. Snad se touto sbírkou mladý skladatel neúspěšně ucházel o místo v dvorní kapele, každopádně však věnoval značnou pozornost nejen jejímu vnějšímu vzhledu, ale rovněž v ní shromáždil skutečně vynikající skladby. Jeho koncerty vycházejí z vivaldiovského modelu sólového koncertu, zároveň však již dýchají galantním stylem a zejména překypují čerstvou a originální invencí. Program nahrávky je doplněn violoncellovým a cembalovým koncertem pocházejícími z doby skladatelova pobytu v Brně a v Drážďanech, přičemž zejména pozdější cembalový koncert komponovaný již zcela v duchu raného klasicismu je mistrovským dílem plně využívajícím možností sólového nástroje a opět prokazujícím nejen dokonale zvládnuté řemeslo, ale i výjimečnou invenci skladatele. Krédo souboru Solamente naturali je vytesáno přímo v jeho názvu – hrát zkrátka „jenom přirozeně“ se ovšem lehce řekne či napíše (jako to udělal Nicola Vicentino v polovině 16. století), avšak již obtížněji realizuje. Houslista Miloš Valent i jeho soubor však na této nahrávce hrají s nenápadnou lehkostí, která dává vystoupit výjimečnosti Umstattových koncertů a zároveň zcela naplňuje jejich motto: skutečně se zdá, že je hračkou zahrát virtuózní sólové party houslových koncertů C dur či F dur, a ani cembalistka Rita Papp a violoncellista Juraj Kováč nezůstávají v tomto ohledu v jim svěřených koncertech za Valentem pozadu. Konečně, k přirozenosti patří i symetrie a vyváženost, a těch toto CD dosahuje vůbec ne samozřejmou vyrovnaností vkladu hudebníků a příspěvku muzikologa Ladislava Kačice, který měl na starosti odborné zabezpečení celého projektu a napsal též obsáhlé a informativní průvodní slovo. Máme tak před sebou profilové CD výborného souboru, zároveň však zcela průkopnickou nahrávku reprezentativních děl skvělého skladatele.

Body: 6 z 6 – tip Harmonie

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější