středa, 16. červen 2004

Johannes Brahms: Schicksalslied, Triumphlied, Ave Maria, Nänie

Napsal(a) 

booklet booklet
Gerd Albrecht se vždy zajímal o ne zcela běžný repertoár a k němu lze přiřadit i skladby na předloženém snímku z díla Johannesa Brahmse. Triumfální píseň (Triumphlied), napsaná jako hold na vítězství Viléma I. v prusko-francouzské válce, jako mnohé jiné historicky podmíněné kompozice na tuto spojitost doplatila. Byla spojována s rostoucím německým nacionalismem a toto stigma zatlačilo do pozadí skutečnost, že se jedná o jedno z nejpropracovanějších děl své doby i kantátového repertoáru vůbec, mistrovsky propracovaného kontrapunktu a ukázky umění sborové sazby. Osudová píseň (Schicksalslied ), jejíž předlohou je báseň Friedricha Hölderlina, opěvuje blažené génie na výšinách a soucítí s trpícími pozemšťany. Prostou zbožností je prodchnuto Ave Maria a tragickým smutkem Nänie za zemřelého přítele, malíře Anselma Feuerbacha. Gerd Albrecht vede citlivě a v souladu s danými skladbami rozvážně orchestr, jehož byl od roku 2000 šéfem. Tmavý baryton Bo Skovhuse je pro sólový part v Triumfální písni dobře zvolem. Dojem z jinak kompaktní a v jednotlivých hlasech dynamicky vyvážené sborové složky bohužel kazí v silnějších dynamických odstínech a vyšších polohách ostré a vibrující soprány.

Vydavatel: Chandos / Panther

Stopáž: 54:28

Nahráli: Bo Skovhus - baryton, Danish National Choir, Danish National Symphony Orchestra, Gerd Albrecht

Body: 4 z 6

Vlasta Reittererová

Narozena 9. ledna 1947 v Praze (roz. Pellantová, provdaná Hrušková, Benetková). Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě KU a současně tehdejší Lidovou konzervatoř (herectví a pantomima). Prošla několika amatérskými divadelními soubory, v letech 1968–1970 byla členkou baletního souboru Krušnohorského divadla v Teplicích, po narození dcery se vrátila do Prahy a do roku 1976 působila v komparzu Divadla E. F. Buriana, kde byla 1970–1972 zaměstnána jako uklízečka. V letech 1972–83 (s několikaletým přerušením mateřskou dovolenou) referentka v tuzemském koncertním oddělení agentury Pragokoncert. Roku 1987 nastoupila na Filozofickou fakultu do dnešního Ústavu hudební vědy jako knihovnice, kde se vrátila k vystudovanému oboru a roku 1988 získala doktorát. Na FF UK zůstala do odchodu do důchodu 2002. Několik let také vyučovala historický seminář na pražské konzervatoři a působila jako externí pedagog na Masarykově univerzitě v Brně. V posledních letech se mj. věnuje překladatelství. Životní heslo? S Janem Nerudou říká: „Vším jsem byl rád.“

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.