Johann Sebastian Bach – Suity pro sólové violoncello BWV 1007 – 1012

Bachovy suity jsou prubířským kamenem každého violoncellisty. Existuje nespočet jejich nahrávek, které se od sebe liší již individuálním uchopením podstaty skladeb samotných. Přístup každého interpreta se otiskuje do výsledné podoby, jsa odrazem jeho kulturně-myšlenkového obzoru.

Provedení Suit Jian Wangem je pohledem osobnosti zakotvené ve vzdálenější kulturní oblasti. Odráží se v něm tradice východní filozofie, setkává se zde kultura „východního“ a „západního“ světa.

Jian Wang se narodil v Šanghaji 1968, kde též vystudoval konzervatoř. Již zde docílil značného úspěchu. Čínu opustil v 16ti letech a od té doby žije v Americe. Zde, s podporou Isaaca Sterna, pokračoval ve studiu na univerzitě v Yale a na Julliard School. Těší se obdivu předních světových hudebníků (Seiji Ozawa ho nazval cellistou světové třídy), účinkuje s četnými americkými i evropskými orchestry a po celém světě sklízí úspěchy.

Jian Wang přistupuje k cyklu suit s pokorou a úctou, s důsledným respektem vůči zápisu, což ovšem nepřichází na úkor jeho hudebnímu prožitku. Plný tón, technická a intonační zřetelnost, jdou ruku v ruce s vyrovnaností, která dává interpretaci celého cyklu meditativní ráz.

Wang sám říká, že přistupuje k Bachově hudbě jako k meditaci, čímž se jeho provedení liší i od mnohých evropských interpretů. Neznepokojuje ho, že není Němcem, nebo snad to, že byl Bach jiného náboženského vyznání, jelikož dílo samotné se ho osobně dotýká velmi hluboce.

Přihlédneme-li k nahrávce Bachových suit, kterou pořídil Jiří Bárta, jehož interpretace je agogicky i výrazově bohatší, můžeme nabýt názoru, že Wangův projev je chudý a nevýrazný. Zvláště, poslechneme-li si některé historicky poučené či inspirované interpretace (Wispelwey, Bylsma), může se nám zdát Wang těžkopádný a málo citový. Jian Wang opravdu ve suitách nehledá výrazné afekty, ani barokní drama, volí umírněná tempa, jak dokládá i celkové trvání nahrávky. Přesto jeho interpretace není bez citu a bez dramatické výstavby.

Od tohoto CD neočekávejme historicky poučenou interpretaci. Jde o nepovrchní osobní vyznání, které vypovídá o existenci hodnot, mající všeobecnou, kontinenty přesahující sdělnost, univerzální hodnotu, která nezná kulturních hranic.

Vydavatel: Deutsche Gramophon/Universal Music

Stopáž: 73:11, 76:24

EAN: 002894775228

Nahráli: Jian Wang – violoncello

Body: 5 z 6

Sdílet článek: