Johann Sebastian Bach – Kantáty BWV 1, 126, 127

Carolyn Sampson – soprán, Robin Blaze – kontratenor, Gerd Türk – tenor, Peter Kooij – bas, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki. Produkce: Robert von Bahr. Text: A, N, F. Nahráno: 06/2005, Kobe Shoin Women's University Chapel. Vydáno: 2007. TT: 59:51. DSD. 1 SACD BIS BIS-SACD-1551 (distribuce Euromusica).

Již dvanáctým rokem natáčí japonský dirigent, varhaník a cembalista Masaaki Suzuki se svým barokním vokálně-instrumentálním souborem Bach Collegium Japan komplet kantát Johanna Sebastiana Bacha. Předkládané CD je v pořadí čtyřiatřicáté a lze k němu přistoupit již nikoliv pouze s očekáváním, ale přímo s jistotou, že tento titul bude po všech stránkách provázet pouze ta nejvyšší úroveň. Přitom se ani po dvanácti letech nesetkáme u této řady s rutinou či stereotypem, nýbrž s nadhledem a naprostým pochopením získaným dlouhou a hlubokou zkušeností s dílem J. S. Bacha. Toto CD obsahuje tři kantáty z druhého roku Bachovy služby v Lipsku. Bachovým záměrem (nakonec neuzavřeným) v této době bylo vybavit každou nedělní a sváteční bohoslužbu vlastní kantátou. Tematika i celkové ladění tří kantát na tomto CD jsou velmi rozdílné, což se podařilo Bach Collegiu Japan mistrně vystihnout. Kantáta Wie schön leuchtet der Morgenstern, BWV 1 je určena pro svátek Zvěstování Panny Marie. Touto mariánskou kantátou prostupuje jemnost, něžnost a tanečnost. Zvláště poetický je hlas basisty Petera Kooije , jako ideální lze označit svěží a mladistvý soprán Carolyn Sampson . Kantáta Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, BWV 126 , založená na bojovně laděném reformačním hymnu Martina Luthera, se provozovala o druhé neděli předpostní. Nesmlouvavost, odvaha a odhodlání vyzařuje i z interpretace Bach Collegia Japan. Do atmosféry této kantáty zcela zapadá rozhodnost a trochu temnější barva nosného a jistého hlasu tenoristy Gerda Türka . Kontratenorista Robin Blaze má na nahrávce roli spíše doplňující, v recitativu této kantáty je však Gerdu Türkovi zcela rovnocenným partnerem. Začátek kantáty Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott, BWV 127 z neděle následující se nese v pastorálním duchu, brzy však přejde do temné až pohřební atmosféry. Tato kantáta je plná instrumentálních zvukomalebných efektů, které provádí orchestr tak přesvědčivě, jako bychom měli před očima konkrétní barevný obraz. Masaaki Suzuki se svým Bach Collegiem Japan řadí kantátu ke kantátě, jako by kámen po kameni stavěl chrám. Jejich interpretace vede posluchače s jistotou bez zbytečných gest k pochopení textu kantát i Bachovy hudby.

Body: 5 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější