neděle, 28. říjen 2007

Jaroslav Ježek - Tři strážníci, Isabel Valse, Grande valse brillante, Etude, Petite suite, Rapsodie, Bagatelles, Tanec loutky, Jarní vítr, Bugatti Step

Napsal(a) 

Jaroslav Ježek - Tři strážníci, Isabel Valse, Grande valse brillante, Etude, Petite suite, Rapsodie, Bagatelles, Tanec loutky, Jarní vítr, Bugatti Step Jaroslav Ježek - Tři strážníci, Isabel Valse, Grande valse brillante, Etude, Petite suite, Rapsodie, Bagatelles, Tanec loutky, Jarní vítr, Bugatti Step

Tomáš Víšek - klavír. Produkce: Šimon Matoušek. Text: Č, A. Nahráno: 2?-?4/2006, Modrý pokoj Jaroslava Ježka. Vydáno: 2006. TT: 61:02. DDD. 1 CD Studio Matouš MK 0055 - 2131.

Nenápadný, avšak významný a hodnotný příspěvek k uplynulému jubileu skladatele Jaroslava Ježka (1906-1942) vznikl pod rukama pianisty Tomáše Víška. Autenticita je podtržena použitím skladatelova vlastního klavíru i prostorem nahrávání - tím byl Ježkův "Modrý pokoj". Jaroslav Ježek, absolvent skladatelské třídy K. B. Jiráka na pražské konzervatoři, mistrovské školy Josefa Suka, stipendista v Paříži a člen progresivní "Hudební skupiny Mánesa", patří stále k nedoceněným skladatelům - v povědomí je zakořeněn hlavně jako "třetí svatý" trojice Werich-Voskovec-Ježek. Jeho tvorba pro orchestr Osvobozeného divadla je dostatečně zmapována, komplet těchto šlágrů vyšel u Supraphonu. Stranou pozornosti ovšem zůstává Ježkova tvorba "vážná", což se tato deska snaží napravit a zároveň ukázat, jak se oba zdánlivě neslučitelné póly skladatelovy tvůrčí osobnosti navzájem prostupují. Největší část tak zabírají cyklické Petite suite a Bagately . Některé skladby (samozřejmě ne notoričtí Tři strážníci nebo oblíbený Bugatti Step ) byly nahrány poprvé: jde o klavírní verze orchestrálních partitur. Pečlivý interpret, věnující se soustavně repertoáru mimo mainstream, porovnával různé verze vydání s rukopisem ve snaze najít ideální a autentickou podobu té které skladby. Příznivce Osvobozeného divadla může těšit, že Tomáš Víšek respektuje originální tempa, frázování a vůbec má ten správný taneční švih evokující atmosféru první republiky, nohy v polobotkách s psími dečkami by se nám už už roztančily0¦ Spontánní virtuozitu a jadrnost předvede na Bugatti Stepu - a zdaleka tam nemá tolik překlepů jako autor skladby na živé nahrávce se svým orchestrem! Piano Steinway, dotýkané samotným Ježkem, zní místy značně "klimprovitě" a rozladěně - zda je to záměr, nemožnost uvést nástroj do lepšího stavu, či nedopatření, to je hádanka.

Body: 5 z 6

Dita Hradecká

Vystudovala konzervatoř v Plzni (obor klavír) a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako překladatelka, hudební publicistka (Harmonie, Hudební rozhledy, Hospodářské noviny) a donedávna vyučovala hudební historii na pražské pobočce New York University. Je redaktorka, organizátorka, překladatelka a v poslední době i vydavatelka elektronických knih. Pochází ze Strakonic. Ačkoli ji lákala řada oborů spíše exaktních, rozhodla se vystudovat konzervatoř, aby se ujistila, že profesionální umělkyní nikdy nebude. Nejrůznější kurzy klavírní, komorní a cembalové hry či barokního tance spolu s vlastní pódiovou zkušeností jí ale daly citlivost a čich na uměleckou kvalitu výkonu a zároveň empatii k profesionálním umělcům a tvůrcům. Překládá odborné texty a libreta z angličtiny, němčiny a francouzštiny. Ze studia hudební vědy na FF UK si odnesla hlavně poznání důležitosti kritického a nezaujatého myšlení a coby eklektik také úctu ke všem, kdo jsou schopni věnovat celý život jednomu skladateli nebo jedné oblasti. V letech 2016-18 vedla redakci vážné hudby na Vltavě, v roce 2019 se stala vedoucí knihovny Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě.

Komentáře

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.