Jan Ladislav Dusík: Koncertr B dur op. 63 pro 2 klavíry a orchestr – Leopold Koželuh: Kondert B dur pro klavír na čtyři ruce

Pražské klavírní duo: Martin a Zdeňka Hršelovi, Česká komorní filharmonie Pardubice, Leoš Svárovský. Produkce: Jaroslav Rybář. Text: A, F, N. Nahráno: 5/2004, Dijon auditorium, 6/2004, Studio Domovina, Praha. Vydáno: 2004. TT: 67:26. 1 CD Praga Digitals PRD/DSD 250 213 (distribuce Classic).

V edici Musica Clasicca Bohemica vyšla nahrávka, která jistě zaujme nejen všechny milovníky hudby W. A. Mozarta a jemu generačně blízkých skladatelů. Jak Leopold Koželuh, tak Jan Ladislav Dusík navíc působili dlouhá léta mimo domov a měli tedy možnost být v kontaktu s nejpřednějšími osobnostmi hudebního vývoje.

Zdeňka a Martin Hršelovi vystupují ve společné sestavě od roku 1989 a z hudby na předkládaném disku je jejich již více než patnáctiletá umělecká spolupráce znát. V Dusíkově Koncertu pro dva klavíry B dur op. 63 i v Koncertu pro klavír na čtyři ruce a orchestr B dur Leopolda Koželuha hrají manželé Hršelovi s plným využitím všech nástrojových barev a vytvářejí přitom hladký a koncízní zvukový proud. Při interpretaci pracují samozřejmě s veškerými vymoženostmi moderního nástroje, v žádném případě se však ve svém pojetí nezpronevěřují dobovému chápání hudby. Ocenění si zaslouží zejména naprostá technická vyrovnanost pasážových úseků, perlivé ozdoby a kultivovaně, a přitom výrazně vedené melodické hlasy. Ty vytvářejí zvukový dojem nepřetržitě plynoucího toku, v němž se neobjeví snad ani jedna prázdná skulinka. Nesmí však zůstat opomenuta ani zásluha partnera obou pianistů – Pardubické komorní filharmonie s dirigentem Leošem Svárovským . Ostatně posoudit, jakým podílem přispívá orchestr ke zvukovém předivu, mohou posluchači při poslechu posledního z děl – Dusíkovy Sonáty F dur pro dva klavíry op. 26 , jejíž nahrávka byla navíc pořízena v jiném prostoru. Hršelovi však i na ní ukazují, že jejich kvality nejsou závislé na typu nástroje a zvukovém prostředí, a také pro druhé z Dusíkových děl na tomto CD platí tedy stejná chvála jako pro díla předcházející. Měla by však být zmíněna drobná výtka, týkající se údajů uvedených na obalu disku a v přiloženém bookletu. Jméno dirigenta zde totiž stojí převážně ve zkomolené podobě. Kdo však chce především poslouchat, ten nechť se zakoupením tohoto disku neváhá, protože si tak pořídí nahrávku plnou naprosto profesionálního a vysoce muzikálního uměleckého projevu. A obal určitě zaujme přinejmenším milou reprodukcí z obrazu Josepha Antona Kocha Krajina s veselými sedláky .

Vydavatel: Praga Digitals/distribuce Classic

Stopáž: 67:26

Nahráli: Pražské klavírní duo: Martin a Zdeňka Hršelovi, Česká komorní filharmonie Pardubice, Leoš Svárovský

Body: 5 z 6

Sdílet článek: