Jan Dismas Zelenka – Sepolcri. Immisit Dominus Pestilentiam ZWV 58, Attendite et videte ZWV 59, Deus Dux fortissime ZWV 60

Collegium Marianum, Jana Semerádová. Produkce: Matouš Vlčinský. Text: A, N, F, Č. Nahráno: 5/2011, Kostel Panny Marie pod Řetězem, Praha. Vydáno: 2011. TT. DDD. Supraphon SU 4068 2.

Soubor dobových nástrojů Collegium Marianum vstoupil do projektu vydavatelství Supraphon From Eighteenth Century Prague už třikrát – skladbami Jana Josefa Ignáce Brentnera, Františka Jiránka a nahrávkou Rorate Coeli – adventní a vánoční hudbou barokní Prahy. Všechny z nich byly dramaturgicky i interpretačně mimořádně pozoruhodné – a přesně totéž platí i o nahrávce čtvrté, sepolkrech Jana Dismase Zelenky – kantátách, určených pro provozování o Velikonocích u Božího hrobu. Fond českých zelenkovských nahrávek tak byl obohacen o další novodobou světovou premiéru. Zelenkova sepolkra se dochovala v Drážďanech – poprvé však byla provedena v Praze; objednatelem všech tří byl hudbymilovný Johann Hubert Hartig a místem uvedení jezuitský kostel sv. Salvátora v Klementinu, kde tyto skladby zazněly v letech 1709 (za Zelenkova řízení), 1712 a 1716. První nahrávce Zelenkových kantát k Božímu hrobu předcházelo koncertní uvedení výběru ze sepolker Deux dux fortissimeAttendite et videte 12. dubna letošního roku v rámci jarního cyklu Barokních podvečerů, které soubor Collegium Marianum v dramaturgii své umělecké vedoucí Jany Semerádové řadu let pořádá v historicky zajímavých prostorách Prahy. Už tento koncert dával tušit, že budoucí nahrávka bude vynikající; právě vydané CD tento předpoklad stoprocentně potvrdilo. Collegium Marianum pracuje způsobem obvyklým u hudebních těles doby vzniku Zelenkových sepolker – instrumentální soubor a sbor pozůstávají ze špičkových českých a zahraničních hudebníků, kteří hrají a zpívají jak sólová, tak ansámblová čísla. Na nahrávce Zelenkových sepolker se sólových partů ujali sopranistka Hana Blažíková , basista Tomáš Král , německý kontratenorista David Erler a tenorista Tobias Hunger , rovněž z Německa. Koncertní mistryní jedenáctičlenného instrumentálního souboru byla Lenka Torgersen . Za zmínku stojí, že na nahrávce je možné slyšet i chalumeau – předchůdce klarinetu, se kterým Zelenka pracoval vynikajícím způsobem a jehož nezaměnitelný témbr a zvuková naléhavost přesně odpovídají termínu „vox humana“, kterým hudební slovníky 18. století charakterizují klarinet. K prvnímu a třetímu Zelenkovu sepolkru se dochovaly autografní partitury, pro edici Erbe deutscher Musik rekonstruované Reinholdem Kubikem a Wolfgangem Hornem. Wolfgang Horn pro stejnou edici rovněž zrekonstruoval druhé sepolkro. Popis jeho práce na těžce poškozené partituře je součástí textu k nahrávce; pražskému působení Jana Dismase Zelenky se zde věnoval muzikolog Václav Kapsa, specializující se na hudební dějiny českých zemí první poloviny 18. století. CD je vzorně vybaveno – kromě čtyřjazyčné sleeve-note má posluchač k dispozici texty všech tří skladeb (v latinském originálu a čtyřjazyčném překladu), stručné medailonky sólistů, Jany Semerádové a Collegia Mariana, a konečně i seznam členů Collegia Mariana, kteří se na nahrávce podíleli. Bezpochyby jde o jeden z nejvýznamnějších uměleckých počinů vydavatelství Supraphon za několik posledních let; tuto nahrávku by si neměl nechat ujít žádný zájemce o Zelenkovo dílo.

Body: 6 z 6 – tip Harmonie

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější