Jan Dismas Zelenka – Responsoria pro hebdomada sancta

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, Václav Luks – dirigent . Text: A, N, F. Nahráno: 2011. Vydáno: 2012. TT: 78:28, 79:50. DDD. 2 CD Accent ACC 24259.

Nejnovější album Collegia 1704 patří k nejzajímavějším nahrávkám staré hudby, které se letos zatím objevily na domácím i zahraničním trhu. Doplňuje dnes už dlouhou řadu CD Zelenkových skladeb o další významný titul – hudbu k Temným hodinkám, které od středověku patřily k obřadům Svatého týdne na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Lamentatio Ieremiae Prophetae , ZWV 53 i Responsoria pro hebdomada sancta , ZWV 55 vznikly během roku 1722 na objednávku drážďanského královského dvora, pravděpodobně z iniciativy manželky Augusta Silného, rakouské arcivévodkyně Marie Josefy. Lamentatio Ieremiae Prophetae bylo provedeno v drážďanské katolické dvorní kapli o Velikonocích téhož roku, zatímco Responsoria pro hebdomada sancta byla dokončena až v roce 1723. Po premiéře pravděpodobně ani jedna ze skladeb už znova provedena nebyla – od roku 1724 nahradila v Drážďanech Temné hodinky italská oratoria, provozovaná na Velký pátek a Bílou sobotu. Nahrávka Collegia 1704 spojuje první ze Zelenkových lamentací, určených pro Zelený čtvrtek (celý cyklus skladatel nikdy nedokončil – lamentace zkomponoval pouze pro čtvrteční a páteční Temné hodinky) s Responsorii pro Velký pátek a Bílou sobotu. Posluchači, který nemůže sám navštívit velikonoční bohoslužby, se zde nabízí možnost vyzkoušet si, jak prožívali velikonoční bohoslužby tajní katolíci v protestantských zemích ve skrytu svých domovů a kostelů, budovaných na půdách; Zelenkovy lamentace a responsoria vybízejí i dnes spíš k zamyšlení a soustředění na svůj duchovní obsah, než k poslechu pro pouhé potěšení. Pokud se týče interpretační složky nahrávky, představuje toto album v oboru poučené interpretace starší hudby modelový projekt. Jak Collegium 1704, tak Collegium Vocale 1704 patří k evropsky srovnatelným ansámblům, sestaveným ze špičkových sólistů. Sólový part Lamentationes výtečně zpívá člen Collegia vocale Marián Krejčík ; Václav Luks řídí provedení lamentací i responsorií energicky, s přehledem, důrazem na vyznění velké plochy i detailu a se smyslem pro vyjádření výrazových a obsahových nuancí textu. Nahrávka je technicky kvalitní, album doprovází čtivý i odborně fundovaný text německého zelenkovského specialisty Gerharda Poppeho, ve třech jazykových mutacích (angličtina, němčina, francouzština) a texty skladeb v originálním latinském znění, angličtině, němčině a francouzštině (nahrávka vznikla ve spolupráci s francouzským Festival de la Chaise-Dieu, na kterém je Collegium 1704 pravidelným hostem). V rámci domácí zelenkovské diskografie jde o více než vítaný přírůstek; žádný zájemce o dílo největšího českého skladatele první poloviny 18. století by si tuto nahrávku neměl nechat ujít.

Body: 6 z 6 – tip Harmonie

Sdílet článek: