Jan Dismas Zelenka – Missa Nativitatis Domini

Musica Florea, Barbora Sojková – soprán, Markéta Cukrová – alt, Tomáš Král – bas, Marek Štryncl – umělecký vedoucí. Text: A, N, F, Č. Nahráno: 2012. Vydáno: 2012. TT: 60:03. DDD. 1 CD Supraphon SU 4111-2.

Nejnovější titul Supraphonem vydávané řady Music from the Eighteenth-Century Prague přináší v interpretaci souboru Musica Florea čtyři adventní a vánoční skladby Jana Dismase Zelenky – Magnificat in C ZWV 107 , O magnum mysterium – Moteto pro nativitate ZWV 171 , Missu Nativitatis Domini, ZWV8 a moteto Chvalte Boha silného ZWV 165 . Poslední skladba je jedinou známou Zelenkovou kompozicí na český text – překlad Žalmu 150; autor tu výtečně charakterizuje zvuk biblických hudebních nástrojů – louten, kithar, trub, cimbálů, bubnů a píšťal – prostřednictvím nástrojů svojí doby. Toto moteto se dochovalo pouze v pražských opisech z první čtvrtiny 19. století (dalo by se tedy uvažovat i o možnosti, že se nejedná o původní text, ale o jeho český překlad – z první poloviny 19. století se duchovních kompozic, původně psaných na latinské nebo německé texty dochovala v překladech do češtiny řada). Ostatní tři skladby dokládají, že Zelenka zjevně nikdy úplně neztratil kontakt s Prahou, i když po roce 1723 komponoval především pro drážďanský katolický dvorní kostel. Missa Nativitatis Domini ZWV 8 se v Praze dochovala v opise z roku 1736 ve sbírce jezuitského kostela sv. Mikuláše na Malé Straně; vznikla o deset let dříve, v prosinci roku 1726, kdy byla také poprvé provedena. Scházejí jí SanctusAgnus (psána byla zřejmě v chvatu); ve všech existujících pramenech jsou doplněny odpovídajícími částmi z Missy Charitatis ZWV 10 , která snad vznikla roku 1727 – ale v jiné instrumentaci. Zatímco nejstarší pražský opis Missy Nativitatis Domini využívá slavnostní zvuk trompety clariny, v Misse Charitatis zní lesní roh. Podobně i v berlínském opise Missy Nativitatis ; při přípravě nahrávky se umělecký vedoucí Musicy Florey Marek Štryncl rozhodl pro pastorální zvuk lesního rohu. Zajímavé pražské konotace existují také v případě vánočního moteta O magnum mysterium, ZWV 171 . Jedná se totiž o přepracování části árie Reviresce, efloresce ze Zelenkovy školské hry Sub olea pacis ZWV 175 , uvedené v Praze roku 1723 při příležitosti korunovace císaře Karla VI; moteto O magnum mysterium vzniklo ve druhé polovině 20. let 18. století pro drážďanský katolický dvorní kostel. Ze stejné doby pochází i adventní Magnificat ZWV 107 , zkomponované snad roku 1727. Nahrávka je připravená po všech stránkách velmi pečlivě – orchestr hraje pod vedením Marka Štryncla energicky, provedení má tah i napětí, sólisté nezapřou, že patří mezi doma i v zahraničí vyhlášené specialisty na historicky poučenou interpretaci starší hudby. Booklet je čtyřjazyčný – informativní a zároveň velmi čtivý průvodní text hudebního historika Václava Kapsy tu je uveden ve čtyřech jazycích (angličtina, němčina, francouzština, čeština), přeloženy jsou z původní latiny a češtiny i texty skladeb. Nahrávka rozšiřuje dosavadní zelenkovskou diskografii souboru Musica Florea o další pozoruhodnou položku. Tento snímek by neměl chybět ve sbírce žádného diskofila, který se zajímá o to, co se v současné době u nás děje na poli staré hudby – doplňuje dnes už rozsáhlou mozaiku české zelenkovské diskografie o další pozoruhodný kamínek – či lépe rečeno: cenný drahokam.

Body: 5 z 6

Sdílet článek: