Igor Stravinskij – Petruška, Pulcinella

New York Philharmonic, Leonard Bernstein. Produkce: Andreas K. Meyer, John McClure. Text: A, N, F. Nahráno: 5/1969, Philharmonic Hall, New York City, 3/1960, Manhattan Center, New York City. Vydáno: 2006. TT: 78:14. DSD. 1 CD Sony Classical 82876 78749 2 (Sony BMG).

Leonard Bernstein vytvořil několik nahrávek baletní a symfonické hudby Igora Stravinského, které si zaslouží přízvisko „legendární“. V edici Great Performances nám nyní firma Sony nabízí dvě z nich, baletní suity PetruškaPulcinella , obě ve verzích z roku 1947.

Nahrávky obou suit (Petruška je uvedena ve své kompletní verzi) pocházejí ze šedesátých let a prošly náročným remasterovacím procesem pomocí systému Direct Stream Digital (DSD). Výsledek je ohromující, zvuk obou nahrávek je plastický, skvěle rozložený v prostoru a je rozumět doslova každému detailu partitury. Hlavně u Petrušky však dochází (zřejmě též vlivem masteringu) ke značnému dynamickému zploštění, kde tutti plochy jsou pouze o několik decibelů hlasitěji, než komorní pasáže. To je u skladby, která je na efektu kontrastu sól a celku do značné míry založena, škoda. Vadí to v každém případě více než několik drobných chyb v souhře (např. hluboké smyčce ve třetí scéně) nebo intonaci (viz ne úplně stoprocentní trubkové sólo v Tanci baleríny). Nahrávka tak postrádá dramatičnost a částečně i drive, jindy pro Bernsteinovu interpretaci typický. Pulcinella byla nahrána ještě o devět let dříve než Petruška (1960, respektive 1969), ze srovnání obou nahrávek však vychází o něco lépe. Opět je rozumět všem detailům, tentokrát jsou však fascinující i tutti pasáže (zvuk, rytmus, frázování, souhra), výborně a velmi přirozeně vycházejí i přechody mezi jednotlivými částmi a gradace (například v závěru Minuetta). Jedinými rušivými elementy nahrávky jsou drobné intonační nedostatky či nesjednocené vibrato v dialogu sólových nástrojů (Gavotta).

Jako celek lze nahrávku určitě jen doporučit – ať už pro srovnání Bernsteinova osobitého interpretačního přístupu například s Boulezovým cizelérským, či pro samu radost z nevysychajícího gejzíru nápadů Mistra Stravinského.

Body: 4 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější