Humor i žalmy Jiřího Temla na albu Kühnova dětského sboru

K loňským osmdesátinám jednoho z našich nejoblíbenějších současných autorů Jiřího Temla vydal Kühnův dětský sbor spolu s Radioservisem album věnované výhradně dětským kantátám tohoto skladatele. Jiří Teml jako dlouholetý rozhlasový pracovník měl velmi blízko k hudbě pro děti a rád ji nejen tvořil, ale současně umožnil dětem srovnání její prezentace koncertní a rozhlasové. V textu bookletu Jiří Teml sám uvádí témata a okolnosti vzniku jednotlivých kantát a přes velkou různorodost i časovou šíři vzniku nahrávek vlastně máme možnost ocenit mimořádný autorský přístup k tomuto žánru a ve vytříbené sborové interpretaci posledních 35 let. Jiří Teml je bezesporu součástí toho nejlepšího, co dnes česká hudba nabízí – vždy bohatá invence, nezvyklé melodické linky, přirozený základ v lidové písni, živost a velká pestrost námětů i kompoziční stylizace. Autor kromě pohlazení po duši nabízí také humor, naučení žertovné i vážnější, nevyhýbá se tématům hlubším a hlubokým. Dokladem může být hned úvodní skladba Žalm 136, kantáta pro dětská sóla, dětský sbor a smyčce na hebrejský text. Biblický Žalm 136 uvozuje známý verš Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Kantáta byla komponována pro připravovaný zájezd Kühnova sboru do Izraele, a když nakonec zájezd nebyl realizován, umožnilo Zvukové studio HAMU v roce 2003 nahrávku v Sále Martinů, aby skladba reflektující biblické poselství s dětskými hlasy za doprovodu smyčcového kvarteta zůstala zachována. Druhá kantáta Vodní muzika nás vrací do roku 1987 a vznikla ve spolupráci s tehdejším dramaturgem České filharmonie Vladimírem Šeflem. Autorovi záleželo na přizvání barytonisty Jindřicha Jindráka k dětskému sboru a vytvořil dílo plné pohádkového humoru a tajuplnosti vodního světa, s nímž sbor právem sklízel velké úspěchy, což ostatně potvrzuje live nahrávka pořízená dva roky po premiéře. Vůbec nejstarší je Ptačí rozhlásek – půvabná kratší skladba na text Václava Fischera psaná na objednávku Českého hudebního fondu a premiérovaná na festivalu dětských sborů Svátky písní v Olomouci roku 1981. Album uzavírá Šest písniček ze studánky pro dětský sbor, sólové housle a bicí nástroje, opět psané v roce 1980, tentokrát pro Jihlavskou skladatelskou soutěž, kde zvítězily. Lidové texty původně určené ženským hlasům uvádí Kühnův dětský sbor s krásnou kantilénou, půvabem a výbornou interpretací, která charakterizuje těleso zásluhou Jiřího Chvály jako špičku českých dětských sborů.

Kühnův dětský sbor, Jindřich Jindrák – baryton, Jiří Válek a Radomír Pivoda – flétna, Miloš Kopecký – klarinet, Ivan Štraus – housle, Karel Špelina – viola, Stamicovo kvarteto, Sukovo kvarteto, Renata Kodadová – harfa, Božena Kronychová – klavír, Václav Mazáček a Karel Kolář – bicí nástroje, Jiří Chvála – sbormistr. Text: Č, A. Nahráno: 26. 1. 2003 Zvukové studio HAMU v Sále Martinů, Praha, live 1989, Československý rozhlas, Praha, 1980, Československý rozhlas, Praha a 2005, Český rozhlas, Praha. Vydáno: 2015. TT: 53:14. 1 CD Kühnův dětský sbor a Radioservis KDS03.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější