Henry Purcell, Georg Friedrich Händel: Dioclesian suite, Concerto grosso op. 6 č. 6, Il duello amoroso HWV 82

Deset let staré nahrávce Purcellovy a Händelovy hudby se zaslouženě dostalo reedice, neboť – a to budiž řečeno hned v úvodu – se jedná o nahrávku vskutku znamenitou. Při poslechu orchestrální suity z Purcellovy semiopery Dioclesian je zřetelně znát, jak obrovský vliv měla na počátky opery v Anglii francouzská hudba. To bylo dáno především osobou panovníka Karla II., který během Commonwealthu pobýval ve vyhnanství ve Francii a velmi si oblíbil Lullyho skladby. Předehra k Dioclesianovi (č.1) je typickou francouzskou ouverturou, prvky této ouvertury s charakteristickým tečkovaným rytmem však můžeme najít i v jiných částech suity (skrývá se například i v části označené jako Prelude – č. 4 a nebo ve First music – č. 6, při níž posluchači přicházeli do divadla). Tento silný francouzský vliv v instrumentálních částech suity je ještě podtržen interpretací – především nanejvýš stylovým zdobením na francouzský způsob. Je ovšem logické, že tři árie a duet, které jsou začleněny do suity, mají specificky anglický charakter, což vyplývá z odlišností obou jazyků – francouzského a anglického.

Concerto grosso g moll je známou Händelovou skladbou. Podobně jako ostatní jeho kompozice psané v této formě, i zde nacházíme vliv Arcangela Corelliho. Nahrávka prezentuje verzi se dvěma hoboji a fagotem. Ansámblu se povedlo velmi zdařile vystihnout afektivnost první věty (Largo e affetuoso ), znamenitě vystavěli fugu, jejíž chromatické téma je vskutku strhující. Koncertantní part houslí v předposlední větě je zde interpretován s brilantní virtuozitou stejně jako úvodní sonáta ke kantátě Il duello amoroso . Ta byla zkomponována během Händelova pobytu v Itálii. Je obdivuhodné, jaká různorodost afektů a dramatických situací je zde rozehrána na vcelku malé ploše. Děj má pastorální tematiku: pastýř Daliso marně bojuje o srdce zbožňované nymfy Amarilli. Oba pěvci zde odvedli mistrovský výkon. Vynikající kanadská sopranistka Nancy Argenta má způsobem zpěvu a dokonce hlasovým témbrem blízko k legendární Emmě Kirkby. Michael Chance na tomto snímku dokazuje, že právem patří k nejžádanějším kontratenoristům. Závěrečný duet obou hlavních protagonistů je vyvrcholením jak kantáty, tak i celého CD.

Vydavatel: Deutsche Harmonia Mundi/Sony BMG

Stopáž: 68:48

EAN: 05472772952

Body: 4 z 6

Sdílet článek: