Haydn, Mendelssohn-Bartholdy, Suk – Smyčcová kvarteta

Graffovo kvarteto. Text: Č, A. Nahráno: 2009, kostel sv. J. Křtitele, Vlasatice. Vydáno: 2010. TT: 57:07. DDD. 1 CD Studio Matouš MK 0807-2 131.

Brněnské Graffovo kvarteto (Štěpán Graffe – první housle, Lukáš Bednařík – druhé housle, Lukáš Cybulski – viola, Michal Hreňo – violoncello) představuje nový snímek z děl Josefa Haydna (Smyčcový kvartet g moll „Jezdecký“ op. 74 č. 3 ), Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (Smyčcový kvartet f moll op. 80 ), a Josefa Suka (Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“ op. 35 ). Základní informace v bookletu CD sděluje, že soubor vznikl na brněnské konzervatoři pod vedením primária Janáčkova kvarteta Miloše Vacka, na JAMU se zdokonaloval pod vedením vynikajícího prof. A. Sýkory z původní slavné sestavy Janáčkovců, a nyní spolupracuje s Jerry Hornerem z Fine Arts Quartet a s dalšími zkušenými kvartetními odborníky světové komorní scény. Za třináct let své existence kvarteto obdrželo množství významných ocenění doma i v zahraničí a koncertovalo úspěšně na pódiích tří světadílů. Kvartet g moll „Jezdecký“ napsal Josef Haydn roku 1793 v rámci šesti dalších, věnovaných hraběti Apponyimu. Díla Haydnova posledního tvůrčího období a obzvláště pak smyčcová kvarteta jsou vrcholnými skladbami a vyznačují novou cestu stylu kvartetní kompozice. Inspirovala další velikány včetně Beethovena a dodnes jsou prubířským kamenem kvartetní hry. Provedení Graffova kvarteta nelze vytknout nic podstatného, vcelku splňuje všechna pravidla haydnovské interpretace i technických požadavků. Při pozornějším poslechu však neuniknou některé drobné nepřesnosti a trochu „orchestrální“ způsob hry. Porovnal jsem nahrávku se snímky dvou špičkových světových kvartet: Amadeus Quartet (Deutsche Gramophon) a Aelian String Quartet (Decca). Obě kvarteta mají zřetelnější fráze a vedení hlasů, měkčí a plastičtější zvuk, výraznější dynamiku, hrají s větší lehkostí i přesností – zvláště Amadeovci ve čtvrté větě spíše než klus koně evokují taneční víření. Ve srovnání s oběma jmenovanými soubory působí Haydn Graffova kvarteta poněkud těžkopádně a nevýrazně.

Mendelssohnův Kvartet f moll je jeho šestým a posledním kvartetním dílem. Ač ještě patří do období pozdního klasicismu, slyšíme v něm již zřetelně skladatelovo silné romantické cítění, jež místy zní téměř schubertovsky. V provedení Graffovců nepostrádá dramatickou notu, ale předchozí zmíněné prvky hry jsou opět zřejmé – navíc, některé výměny poloh (primárius) se mi jeví zbytečně slyšitelné. Cello (sólo v 1. větě) je oproti primáriovi málo výrazné. Opět jsem nahrávku porovnal – tentokrát s Talichovým kvartetem (Calliope) a snímkem Gewandhaus-Quartett (NCA). Oba soubory jsou znatelně výraznější a v detailech perfektnější. Tempa první a poslední věty jsou zvláště u Talichovců rychlejší a mají větší dramatický náboj. Graffovo kvarteto hraje přijatelně, Talichovo však úchvatně – bohužel i v nejlepším provedení se téměř desetiminutové Adagio třetí věty může jevit únavně dlouhé.

Sukova Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“ je známá především ze své orchestrální podoby. V původnějším kvartetním obsazení zní intimněji, jako hluboká osobní meditace-modlitba s mocným závěrečným vyznáním. Provedení Graffova kvarteta má prvky přesvědčivé a odpovídající gradace, a jejich interpretace tohoto krátkého, ale hluboce duchovního díla je sugestivní. Je reprezentativním završením celého snímku.

Body: 4 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější