Franz Schubert

Mitsuko Uchidaklavír. Produkce: Erik Smith. Text: A, F, N. Nahráno: 9/1996-8/2001 Grosser Saal Musikverein, Vídeň. Vydáno: 2004. TT: 67:34, 63:33, 61:58, 63:55, 69:44, 72:58, 71:00, 66:17. DDD. 8 CD Philips 475 6282 (Universal Music).

O této kompilaci schubertovských nahrávek, které pořídila Mitsuko Uchida mezi lety 1996-2001, lze stěží říci něco jiného, než co se mohli čtenáři HARMONIE průběžně dočíst v recenzích každého jednotlivého CD. Tato japonská pianistka se beze všech pochyb řadí mezi největší básníky soudobého klavíru. Její zpěvné a současně nádherně „vyprávěcí“ pojetí Schuberta je tak sugestivní, že pro ně jen stěží budeme hledat srovnání. Mitsuko Uchida nás provádí Schubertovou hudbou vlídně, klidně, beze spěchu, co chvíli nám nabídne tichý prostor k pozastavení. Její práce s časem doslova fascinuje. Velká a hojná rubata znějí nejen naprosto přirozeně a samozřejmě, ale dokonce se nám zdá, že teprve až s nimi dokonale vynikne křehká krása Schubertových melodií. Zřejmě především díky svému nepřekonatelnému „vypravěčskému“ umění si může Mitsuko Uchida i při pověstných Schubertových „nebeských délkách“ dovolit tempa mnohdy až neuvěřitelně pomalá (kupříkladu I. věta Sonáty B dur D960 trvá celých 22 minut, I. věta Sonáty G dur D849 má stopáž 18:29). Její výborná a lehká technika jí ovšem umožňuje, aby neméně působivě a klidně „vyprávěla“ i rychlé věty, jež hraje většinou v tempech běžně zažitých (ba někdy i rychlejších). Zpěvný, měkký, průzračně barevný a neobyčejně tvárný tón jejího klavíru jí poskytuje nevšední možnosti, jak modelovat tok hudby, a to i v nejtišším pianissimu. Jen málokterý interpret dokáže svou hrou posluchače přesvědčit o tom, že si se skladatelem rozumí tak dobře, jako právě Mitsuko Uchida s Franzem Schubertem. Není těžké podlehnout při poslechu iluzi, že nás oba společně drží za ruku a odvádějí si nás do svého nadpozemského světa – do světa, který se svou čistotou a krásou tolik liší od všeho, co nás dennodenně obklopuje.

Vydavatel: Philips/Universal Music

Stopáž: 67:34, 63:33, 61:58, 63:55, 69:44, 72:58, 71:00, 6

Nahráli: Mitsuko Uchida – klavír

Body: 6 z 6 – tip Harmonie

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější