Ferenc Liszt: Skladby pro mužský sbor a dechové nástroje

Obrovská produkce Lisztovy vokální tvorby je nepřímo úměrná jejímu uvádění. Jen velmi zřídka se vyskytne v programech některá z jeho nádherných písní, sborová díla jsou (alespoň u nás) takřka neznámá. Na druhé straně je však třeba se ptát, o kolik tím přicházíme. Ani u velkých mistrů nepřežily všechny skladby svou dobu a hlavně účel, k němuž vznikly. Hned první skladbu snímku, ke 100. výročí narození Johanna von Goetha psanou zdravici Mehr Licht! na patetický text Franze von Schobera s použitím zprofanovaného Goethova citátu, bych mohla docela dobře postrádat. Hymnus Domine salvum fac regem je sice také příležitostná skladba, vznikl k inauguraci výmarského velkovévody Carla Alexandra roku 1853, je však přece jen inspirovanější a nepůsobí tak okatě možná i díky pozdější úpravě Lisztova žáka Joachima Raffa. Následující Mše c moll je zde uvedena v jedné ze svých verzí, totiž s dechovými nástroji. Tuto verzi pořídil na základě autorových pokynů vídeňský dirigent Johann Herbeck. V této podobě byla podle údajů v bookletu od té doby uvedena pouze jednou, a sice roku 1994 v Kanadě. Nahrávka je tedy world premiÉre recording, což v bookletu není uvedeno. Neplatí to vždy, ale mše by zněla lépe v chrámu než z přístroje v obývacím pokoji. Rozhodně však není její hudební náplň míněna jako závod o to, „kdo výš a silněji“, jak to bohužel vypadá zde. Také Žalm č. 18 existuje v různých verzích, zde je opět zařazena verze „dechová“ a jako předchozí skladby trpí sborová složka především neúnosně „vyřvávanými“ tenory. Čistě zvuková kvalita složení hlasů Lisztovým invenčně ne právě nejbohatším skladbám nepomohla, ba naopak. Tři čtvrtě hodinu forte-hudby bez jakýchkoli nuancí pak dovršuje v Lisztově zhudebnění Sándor Petöfi a jeho patriotická báseň Uherský Bůh . Tentokrát je způsob interpretace adekvátní a patrně jediný možný. Národní obrození byla všechna patetická, ale měla i jiné stránky – jistě i v Uhrách.

Vydavatel: Hungaroton / Panther

Stopáž: 44:41

Nahráli: Attila Fekete – tenor, Honvédský mužský sbor, sbormistr Gábor Hollerung aj., Malý sbor, László Adrián Nagy – varhany, Orchestr Akademie Ference Liszta Budapešť, László Marosi

Body: 2 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější