pondělí, 19. říjen 2009

Ernest Chausson: Koncert pro housle, klavír a smyčcový kvartet op. 21, Smyčcový kvartet op. 35, Klavírní kvartet op. 30, Klavírní trio op. 3

Napsal(a) 

Ernest Chausson: Koncert pro housle, klavír a smyčcový kvartet op. 21, Smyčcový kvartet op. 35, Klavírní kvartet op. 30, Klavírní trio op. 3 Ernest Chausson: Koncert pro housle, klavír a smyčcový kvartet op. 21, Smyčcový kvartet op. 35, Klavírní kvartet op. 30, Klavírní trio op. 3

Jerrold Rubenstein – housle, Dalia Ouziel – klavír, Daniel Rubenstein – viola, Alexander Dimitriev – violoncello, Sharon Quartet. Produkce: Ronald Dom. Text: A, F. Nahráno: Studio EMS Brusel 1998, Studio Plein Jeu 2006-2007. Vydáno: 2006. TT: 77:42, 73:36. DDD. 2 CD Talent DOM 3810 06+07.

Z tvorby Ernesta Chaussona se ve stabilním repertoáru udrželo málo, prakticky lze za jeho součást považovat pouze Poème pro housle a orchestr. Chausson zůstal ve stínu slavnějších impresionistů, jako bezvýhradný obdivovatel Richarda Wagnera do atmosféry dobové Francie jaksi úplně nezapadal a příčinou jeho osamělosti mezi současníky je možná také jeho předčasná smrt; dílo zůstalo fragmentem, jehož další vývoj se nemohl uskutečnit. Není náhoda, že se snímkem z Chaussonovy komorní tvorby přichází belgická firma Talent. Mezi Belgií a Francií byly na konci 19. století velmi úzké vztahy a Chausson se cítil daleko lépe v Bruselu než v Paříži, Belgičany byla také podstatně lépe přijímána jeho hudba. Koncert pro housle, klavír a smyčcový kvartet je skladbou zajímavou už svým konceptem, snažícím se spojit druh instrumentálního koncertu s komorní fakturou, dále jsou zde nedokončený Smyčcový kvartet (dokončený Vincentem d’Indy), Klavírní kvartetKlavírní trio . Na nahrávce se podílelo mezinárodní uskupení, spojené dnes hudbou a působišti: interprety jsou houslista Jerrold Rubenstein (profesor Královské hudební akademie v Antverpách), klavíristka Dalia Ouziel původem z Tel Avivu, violista Daniel Rubenstein (ač se to nikde neuvádí, podle všeho syn předchozích) a violoncellista Alexander Dmitriev pocházející z Kyjeva a dnes působící v Montpellier a Sharon Quartet (obsazení není uvedeno, aktuálně jsou členy Alexander Hülshoff, Gil Sharon, Rodica Ciocoiu a Ron Ephrat). Při poslechu snímku chápeme Chaussonovo pochybování o vlastním umění – jako žák Césara Francka je poplatný jeho vzoru, zároveň však hnán k větší odvaze ve využití tónového spektra, neutají se samozřejmě wagnerovská zatěžkanost; snad největším problémem je mnohomluvnost, která nesouvisí s délkou hudby. Chausson chce říci příliš věcí najednou a občas se jeho projev stává bezbřehým. Pro interprety je obrovským úkolem udržet atmosféru a napětí. Nemám bohužel srovnání, tuším však, že v tomto případě vykonali maximum. Každopádně vytvořili velmi potřebný příspěvek k doplnění našeho povědomí o hudbě, jaká se psala koncem 19. století.

Body: 4 z 6

Vlasta Reittererová

Narozena 9. ledna 1947 v Praze (roz. Pellantová, provdaná Hrušková, Benetková). Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě KU a současně tehdejší Lidovou konzervatoř (herectví a pantomima). Prošla několika amatérskými divadelními soubory, v letech 1968–1970 byla členkou baletního souboru Krušnohorského divadla v Teplicích, po narození dcery se vrátila do Prahy a do roku 1976 působila v komparzu Divadla E. F. Buriana, kde byla 1970–1972 zaměstnána jako uklízečka. V letech 1972–83 (s několikaletým přerušením mateřskou dovolenou) referentka v tuzemském koncertním oddělení agentury Pragokoncert. Roku 1987 nastoupila na Filozofickou fakultu do dnešního Ústavu hudební vědy jako knihovnice, kde se vrátila k vystudovanému oboru a roku 1988 získala doktorát. Na FF UK zůstala do odchodu do důchodu 2002. Několik let také vyučovala historický seminář na pražské konzervatoři a působila jako externí pedagog na Masarykově univerzitě v Brně. V posledních letech se mj. věnuje překladatelství. Životní heslo? S Janem Nerudou říká: „Vším jsem byl rád.“

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.