pondělí, 19. leden 2009

Ensemble Philidor - Armonia della Notte

Napsal(a) 

Ensemble Philidor - Armonia della Notte Ensemble Philidor - Armonia della Notte

(Haydn, Havel, Braňka, Mozart, Kramář-Krommer, Salieri)

Ensemble Philidor: François Gillardot, Monika Arpino - klarinet, Florent Maupetit, Ermes Pecchinini - lesní roh, François Charruyer, Alexandre Salles - fagot, Eric Baude. Produkce: Arco Diva. Text: Č, A, F. Nahráno: 9/2006 v knihovně zámku Náměšť nad Oslavou. Vydáno: 2007. TT: 65:59. DDD. 1 CD Arco Diva UP 0096-2 131 (distribuce Classic).

Ensemble Philidor z francouzského města Tours vznikl v roce 1992 z iniciativy Erika Baudeho . Soubor nese jméno vynikajícího hudebního rodu Philidorů, který působil ve francouzských královských službách v 17. a 18. století. Postupem času si získal výborné renomé. Tvoří jej šest sólistů na dechové nástroje, kteří se řídí zásadami autentické interpretační praxe a hrají na nástroje vyrobené podle originálů z doby kolem roku 1800.

Pro nás je potěšitelné, že soubor Ensemble Philidor svůj zájem již poněkolikáté zaměřil na moravské hudební sbírky; tentokrát se jedná o díla z tří moravských lokalit s hudebními tradicemi: Kroměříže, Náměště nad Oslavou a Strážnice. Program zahrnuje jednak skladby vídeňských mistrů J. Haydna, W. A. Mozarta, A. Salieriho a F. V. Kramáře (rodáka z Kamenice u Třebíče), jednak také hudebníků činných značnou část života na Moravě: Václava Havla, Františka Braňky a Gottfrieda Riegra.

Úvodní skladbou recenzované nahrávky je Parthie in B Hob. II/ B 7 Josepha Haydna. V Hobokenově seznamu je označena jako divertimento. Autorství skladby není nesporné a někteří je přisuzují W. A. Mozartovi. Jako skladbu Haydnovu ji však uvádí její další moravský opis - rajhradský. Ensemble Philidor hraje skladbu ze sbírky XII Partie, kterou dal pořídit druhý olomoucký arcibiskup Trautmannsdorff-Wiensberg (nikoliv Weinberg, jak uvádí booklet). Opsáním skladeb pověřil svého hudebníka Václava Havla, který pravděpodobně vedl tamní dechovou harmonii. Havlovým pomocníkem byl klarinetista Joseph Czuda. Další skladbou je La Pastorella allegretto z roku 1806, jejímž autorem je Václav Havel (ca 1778 - po roce 1826?). Havel zde použil kompoziční i nástrojové prvky typické pro pastorální hudbu: zní zde tuba pastoralis, napodoben je ptačí zpěv, bečení oveček a zvonce, nechybí charakteristické "pastorální" prodlevy. Cassatio in B , skladba tanečního charakteru pocházející ze zámecké hudební sbírky ve Strážnici, je dílem Františka Braňky. Má pět vět: Pochod - Allegro - Menuetto - Polonaise - Finale . Je realizována jako fagotový duet. O autoru není kromě jeho jména bohužel nic známo. Pravděpodobně se jedná o člena kapely strážnického zámeckého pána hraběte F. A. Magnise. Nejznámější skladbou tohoto CD je bezesporu Serenáda č. 10 B dur - Velká partita KV 361 (KV 370a) W. A. Mozarta, uvedená zde jako Parthia 18. Václav Havel přepsal pouze čtyři ze sedmi vět skladby a místo původních 12 dechových nástrojů a kontrabasů předepisuje jen 6 dechových nástrojů, což je unikum. Soubor v nahrávce respektuje Havlův přepis, například pořadí vět, ale vychází z originální artikulace Mozartova rukopisu. František Vincenc Kramář (1759 - 1831) je skladatelem, jemuž se za života dostalo poct jako málokterému moravskému hudebníkovi. Ve Vídni byl po zásluze jmenován dvorním skladatelem a komorním kapelníkem, byl ale také například čestným členem konzervatoře v Miláně a v Paříži. Předtím se jako kapelník plukovní hudby hraběte Károlyho v Uhrách dokonale seznámil se všemi dechovými nástroji, čehož využil ve své skladatelské tvorbě. Třívětá Partita c minor to plně dosvědčuje. Moravský skladatel Gottfried Rieger (1764 - 1855) je autorem úpravy pochodu z Mozartovy opery La Clemenza di Tito KV 621 pro dechovou harmonii. Rieger v Náměšti působil čtyři roky ve službách hraběte Haugwitze, především však hrál významnou úlohu v hudebním životě Brna. Nahrávku završuje Armonia per un Tempio della Notte , jejímž autorem je vídeňský dvorní kapelník Antonio Salieri a podle níž byl zvolen i titul tohoto CD. Salieri patřil k osobním přátelům a oblíbeným skladatelům hraběte Haugwitze, v jehož sbírce je dochováno mimo jiné i jeho rekviem. Armonia per un Tempio della Notte byla určena - stejně jako některé skladby Mozartovy - pro zednářský obřad.

Ensemble Philidor v této nahrávce potvrzuje své interpretační mistrovství, jímž dokáže zapomenuté skladby oživit a známé skladby osvěžit. Pouze drobná výtka k bookletu, respektive patrně k překladům do češtiny a angličtiny: posluchač, jemuž je avizováno, že v Kramářově partitě po první větě v tónině c moll uslyší ve druhé větě "Adagio plynoucí v pokojném e moll", je velmi zvědav, protože to by v hudbě vídeňského klasicismu patrně nečekal. Slyší však Es dur, jak ostatně mohl předpokládat. Zapátrá tedy, a hle: ve francouzštině je uvedeno neúplně "mi bémol" (čili "es"), v angličtině (a jak je uvedeno výše, i v češtině) však již čteme "e minor". A tak nejspolehlivějším průvodcem posluchače budiž v tomto případě jeho vlastní sluch.

Nicméně Ensemble Philidor s hudbou, jež byla ukryta v moravských archivech - to je vynikající příležitost k poslechu, který přinese krásné umělecké zážitky.

Body: 4 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.